Korjauksilla esteettömiä ja ikääntyneille soveltuvia asuntoja

Uutinen 5.6.2018 klo 7.54
Esteettömyys
© Kuva Janne Ulvinen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Ympäristöministeriö on käynnistänyt selvityksen kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntojen korjaamisesta esteettömiksi ja ikääntyneiden asumistarpeisiin soveltuviksi. Selvitys kohdentuu erityisesti väestöltään väheneviin kuntiin.

Ikääntyneet tarvitsevat erilaisia asumisratkaisuja ja asumiseen liittyviä palveluja. He toivovat esteetöntä ja kohtuuhintaista asumista, joka sijaitsee lähellä julkisia sekä kaupallisia palveluja. Tulevaisuudessa myös yhä useampi ikääntynyt asuu yksin. Myös syrjäseuduilla asuminen luo haasteita.

Ympäristöministeriön koordinoimassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa 2013–2017 toteutetut selvitykset ovat korostaneet tarvetta luoda uusia asumismuotoja muun muassa syrjäseuduille ja haja-asutusalueille niin, ettei ikääntyvän tarvitse luopua tutusta elinympäristöstä, ja samalla tarvittavat palvelut olisivat lähellä.

Väestön ikääntyminen ja ikärakenteen muutokset näkyvät erityisesti väestöltään vähenevillä alueilla. Näissä kunnissa vuokra-asuntojen kysyntä on heikentynyt ja ARA-vuokrataloyhtiöissä on jäänyt asuntoja tyhjiksi. Ongelmana on usein myös asuntojen soveltumattomuus ikääntyneille. Kunnissa on myös yhdistys- ja säätiömuotoisia vanhustentaloyhteisöjä, jotka vuokraavat asuntoja erilaisissa tilanteissa oleville ikääntyneille. Väestöltään vähenevillä alueilla vanhustentaloyhdistysten ongelmat ovat hyvin saman tyyppisiä kuin vuokrataloyhtiöiden – talojen korjaustarpeet kasvavat, mutta taloudelliset mahdollisuudet korjaustoimintaan heikentyvät.

Nyt käynnistyneen selvityksen tavoitteena on vastata kysymykseen siitä, miten erityisesti vajaakäytössä olevaa kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntokantaa voidaan kehittää siten, että se olisi esteetöntä ja paremmin ikääntyneiden asumistarpeisiin soveltuvaa. Tarkastelussa on myös, miten tilaratkaisut voisivat edistää yhteisöllisyyttä ja palvelujen saavutettavuutta. Lisäksi arvioidaan, miten kunnissa on varauduttu ja varaudutaan ikääntyneiden asumistarpeisiin ja millaista yhteistyötä tarvitaan eri toimijoiden kesken.

Selvityksen toteuttaa tarjouskilpailun kautta valittu Forecon Oy, ja työ valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lisätietoa

Erityisasiantuntija Sari Hosionaho, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, Puh. 0295 250 353

Toimitusjohtaja Markku Riihimäki, Forecon Oy, etunimi.sukunimi@forecon.fi, puh. 040 704 1187