Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö Suomen osallistumisesta kaivostoimintaa koskevan hankkeen YVA-menettelyyn Ruotsin Kaunisvaarassa

Uutinen 6.2.2019 klo 9.38

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteensä siitä, pitäisikö Suomen osallistua hankkeen YVA-menettelyyn ja mitkä olisivat Suomeen kohdistuvia todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia ja missä laajuudessa niitä pitäisi selvittää. Ruotsin ympäristöviranomainen pyytää erittelemään lausunnossa mahdollisuuksien mukaan sen, miltä osin lausunto koskee kaivostoimintaa Kaunisvaarassa ja/tai Kaunisvaaran hiekka- ja selkeytysaltaita.

Mielipiteet ja lausunnot tulee esittää kirjallisesti toimittamalla ne ympäristöministeriön viimeistään 1.3.2019. Vastausosoite: kirjaamo@ym.fi tai Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto. Ympäristöministeriön määräaika vastauksen toimittamisesta Ruotsiin on 8.3.2019.