Luontopaneelille haetaan uutta puheenjohtajaa – tarjolla kansainvälisen luonnonsuojelun näköalapaikka

Uutinen 16.8.2018 klo 16.30
metsäilmakuva
© Kuva: Teemu Kuusimurto, ympäristöministeriön kuvapankki

Suomen luontopaneeli hakee puheenjohtajaa kaudelle 2019–2022. Tehtävä tarjoaa näköalapaikan kansainväliseen luonnon monimuotoisuustyöhön ja mahdollisuuden toimia keskeisenä tieteen viestin välittäjänä päätöksentekijöille. Hakemuksia voi jättää ympäristöministeriölle 15.9. saakka.

Luontopaneeli toteuttaa osaltaan kansainvälisen IPBES-paneelin tavoitteita Suomessa. Hallitustenvälinen, biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita koskeva tieteen ja politiikan välinen IPBES-paneeli perustettiin vuonna 2012 vastaamaan käynnissä olevaan luonnon monimuotoisuuden katoon. IPBES-paneeli tuottaa päätöksenteon tueksi tieteelliseen sekä paikallisten ja alkuperäisasukkaiden kokemusperäiseen tietoon perustuvia arviointiraportteja luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen tilasta. IPBESin jäseninä on 127 valtiota, Suomi mukaan lukien.

Ympäristöministeriö asetti Suomen Luontopaneelin vuonna 2015, ja paneelin ensimmäinen toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa. Puheenjohtajana ensimmäisellä kaudella on toiminut Helsingin yliopiston kaupunkiekologian professori ja tuore rehtori Jari Niemelä. Luontopaneelissa on 20 jäsentä yliopistoista, tutkimuslaitoksista, Suomen Akatemiasta ja aiheen kannalta keskeisistä ministeriöistä.

Puheenjohtajaksi haetaan tieteellisesti ansioitunutta, kansainvälisen kentän tuntevaa henkilöä, joka osallistuu Suomen delegaation mukana IPBESin täysistuntoihin ja mahdollisuuksien mukaan muihin kansainvälisiin kokouksiin. Puheenjohtajalla on myös viestinnällinen rooli IPBESin tunnettuuden parantamisessa ja työn välittämisessä ymmärrettävästi poliittisille toimijoille ja kansalaisille.

Ympäristöministeriö pyytää vapaamuotoisia ilmoittautumisia 15.9.2018 mennessä osoitteeseen kirjaamo (at) ym.fi. Ilmoittautumisen liitteenä tulee olla ansio- ja julkaisuluettelo.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Marina von Weissenberg, p. 050 307 0806, etunimi.sukunimi@ym.fi