Maankäyttö- ja rakennusasetukseen muutos

Uutinen 24.5.2017 klo 16.52

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. Asetus liittyy maankäyttö- ja rakennuslain 1.5.2017 voimaan tulleeseen muutokseen, jolla toteutetaan hallitusohjelman kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittamista koskevia toimenpiteitä.

Asetusmuutoksen myötä asemakaava on tietyin edellytyksin mahdollista laatia pienemmässä mittakaavassa kuin 1:2000. Vaikutukseltaan vähäisen asemakaavan osalta osallisille voidaan varata tilaisuus mielipiteensä esittämiseen samalla, kun ilmoitetaan kaavan vireilletulosta. Asetus tulee voimaan kesäkuun alusta.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Mirkka Saarela, p. 0295 250 365, etunimi.sukunimi@ym.fi