Ministeri Tiilikainen arktisessa energiahuippukokouksessa: Pariisin sopimus vaatii fossiilisten polttoaineiden merkittävää korvaamista

Uutinen 18.9.2017 klo 11.20

”Pariisin sopimuksen pitkän aikavälin tavoite vaatii fossiilisten polttoaineiden merkittävää korvaamista sekä energiatehokkuuden ja energiansäästön lisäämistä”, sanoi asunto-, energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen arktisen energiahuippukokouksen avauspuheessaan Helsingissä.

”Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä tekijöistä arktisella alueella ja määrittää alueen kehityspolun pitkälle tulevaisuuteen. Meidän täytyy hillitä ilmastonmuutosta kaikin mahdollisin keinoin, kehittää paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia sopeutua muutokseen ja nostaa nämä arktiset haasteet keskusteluun. Ilmastonmuutos on Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden ytimessä – aivan kuten se on myös Suomen energia- ja ilmastopolitiikan ytimessä”, Tiilikainen jatkoi.

”Pariisin sopimuksen sitoumusten lisäksi meillä on myös täydentäviä toimia, joilla arktisen alueen sulamista pyritään hillitsemään. Musta hiili lämmittää ilmastoa ja kiihdyttää jään ja lumipeitteen sulamista. Musta hiili kulkeutuu arktiselle alueelle kaukaa, joten sen vähentäminen on tärkeää arktisen alueen lisäksi myös muualla maailmassa.”

”Ilmastotoimet ympäri maailmaa ja hiilen hinnoittelu lisäävät puhtaiden ja vähäpäästöisten ratkaisujen kuten uusiutuvan energian kysyntää. Samaan aikaan voimme parantaa energiajärjestelmiemme turvallisuuttamme, tehokkuutta ja kestävyyttä ja pyrkiä kohti yhteisiä kestävän kehityksen tavoitteita. Tämä tarkoittaa myös parempia kilpailuasetelmia yrityksillemme ja kansantaloudelle”, Tiilikainen summasi.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Taru Savolainen, ympäristöministeriö, p. 040 535 8622, etunimi.sukunimi@ym.fi

Neuvotteleva virkamies Henna Haapala, ympäristöministeriö, p. 0295 250 070etunimi.sukunimi@ym.fi

  • FI
  •  
  • EN