Hyppää sisältöön

Puurakentamisen ohjelmalle on asetettu ohjausryhmä

Uutinen 3.7.2020 klo 15.31

Puurakentamisen toimenpideohjelman ohjausryhmä ohjaa ohjelman toteuttamista, koordinoi valtionhallinnon puutuotteisiin ja -rakentamiseen liittyviä toimia sekä seuraa hallitusohjelmassa puurakentamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Ohjausryhmän kokoonpano koostuu eri ministeriöiden ja etujärjestöjen edustajista.

Ohjausryhmä voi nimetä projektiryhmiä puurakentamisen ohjelman toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä ohjata ja tukea niiden työtä. Ohjausryhmä myös lisää tiedonvaihtoa toimijoiden kesken ja tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Ryhmän toimikausi on 29.6.2020 –31.12.2022.

Kokoonpano:

Puheenjohtaja: Teppo Lehtinen, ylijohtaja, ympäristöministeriö

Jäsenet:
Anniina Kostilainen, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Sahateollisuus ry

Marika Ollanranta, program manager, Business Finland

Pasi Loukasmäki, yksikön päällikkö, Kainuun ELY-keskus

Armi Liinamaa, budjettineuvos, valtiovarainministeriö

Jussi Niemi, tilapalvelupäällikkö, Suomen Kuntaliitto

Jukka Pekkanen, johtaja, Rakennusteollisuus RT ry

Timo Nyyssölä, puurakentamisen koordinaattori, Suomen Metsäkeskus

Erja Metsäranta, rakennusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

Matti Mikkola, toimitusjohtaja, Puutuoteteollisuus ry

Reima Sutinen, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätaloisministeriö

Mervi Karhula, liikenneneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö


Sihteeri: Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö

Lisätietoja:

Puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino, p. 0295 250 203, petri.heino @ym.fi