Hyppää sisältöön

Rakennusten purkutöiden hankintakriteerit lausuntokierrokselle

Uutinen 26.9.2019 klo 16.59

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja rakennusten purkutöiden julkisten hankintojen kriteereistä. Hankintakriteerien avulla halutaan mm. vauhdittaa kiertotaloutta.

Kiertotalous on oleellista purkutöissä, sillä maailman raaka-aineista puolet käytetään rakentamiseen. Käyttämällä uudelleen rakennustuotteita ja kierrättämällä materiaaleja voidaan vähentää neitseellisten ja uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä sekä rakennusmateriaalien valmistuksesta aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Hankintakriteerit on kohdistettu erikseen purkukartoituksiin ja purkutöihin. Näiden lisäksi on esitetty materiaalikohtaisia kriteerejä. Suurin osa kriteereistä on hankinnan vähimmäisvaatimuksia.

Hankintayksikkö voi käyttää kriteerejä purkuhankkeiden lisäksi korjaushankkeissa, joissa syntyy merkittäviä määriä rakennus- ja purkujätettä.

Kriteerit on laadittu yhteistyössä toimialan kanssa. Niiden lisäksi ympäristöministeriö julkaisee syksyllä 2019 oppaan purkukartoitusten tekemiseen sekä oppaan purkutöiden tilaamiseen ja toteuttamiseen.

Lausuntoja voi antaa 31.10.2019 saakka.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Matti Kuittinen, p. 050 594 7990, matti.kuittinen@ym.fi