Hyppää sisältöön

Raportti: Sujuvammat ympäristömenettelyt yhteistyöllä

Uutinen 16.3.2017 klo 16.06

Sujuva lupakäsittely ja selkeä ympäristömenettelyjen kokonaisuus on hyödyksi niin lupaa hakevalle asiakkaalle, asiaa hoitaville viranomaisille kuin ympäristöllekin.  Tämä todetaan Sujuvammat ympäristömenettelyt yhteistyöllä: YVA- ja lupamenettelyjen yhteyden vahvistaminen –raportissa, jonka ovat tehneet Etelä-Suomen aluehallintokeskus ja Uudenmaan ELY-keskus. Virastojen  yhteisessä kokeilu- ja kehittämishankkeessa etsittiin keinoja parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä ja nopeuttaa hankkeiden etenemistä. Projektin tavoitteena oli kehittää ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja lupamenettelyjen sujuvuutta sekä kartoittaa viranomaisyhteistyötä parantavia toimenpiteitä.

Projektin tuloksena syntyi käytännönläheisiä kehittämisehdotuksia ja suosituksia siitä, miten viranomaisten välistä yhteistyötä voidaan parantaa ja mitä toiminnanharjoittajan on syytä huomioida lupaprosessiin lähtiessään.