Ruotsin merialuesuunnitelmaluonnokset ja niiden ympäristöselostukset lausunnolla

Uutinen 25.7.2018 klo 7.41

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Ruotsin ympäristöviranomaiselta ilmoituksen Ruotsin merialuesuunnitelmien (Perämeri, Itämeri ja Skagerrak/Kattegat) laadinnasta ja niiden ympäristöarvioinnista. Merialuesuunnittelulla edistetään merialueen tehokasta ja kestävää käyttöä ja merialuesuunnitelmassa osoitetaan meren eri alueiden sopivimpia käyttömuotoja.

Ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmaluonnoksista ja ympäristöselostuksista. Mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään maanantaina 10.9.2018 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön Ruotsin merialuesuunnitelmaluonnoksista ja niiden ympäristöselostuksista tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, p. 050 413 0550, etunimi.sukunimi@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV