Sähköinen osallistuminen vakiintumassa alueidenkäytössä, eriarvoistuminen huolettaa

Uutinen 20.9.2018 klo 15.01
Digitalisaatio
© Teemu Kuusimurto/ ympäristöministeriön kuvapankki

Sähköinen osallistuminen on vakiintumassa osaksi alueidenkäytön suunnittelua. Uudet ”tulevaisuuden” välineet, kuten 3D-mallit ja täydennetyn todellisuuden sovellukset koetaan hyödyllisiksi, mutta digityökalujen eriarvoistava vaikutus huolettaa. Tämä selvisi kyselyssä, jolla ympäristöministeriö kartoitti sähköisen osallistumisen käytäntöjä ja tulevaisuuden näkymiä kuntien, kaupunkien ja maakuntien alueidenkäytön suunnittelussa työskenteleville.

Vakiintuneimpia osallistamisen välineitä ovat erilaiset palautejärjestelmät ja verkkokyselyt. Etenkin kyselyjä pidetään hyödyllisinä. Odotetusti sosiaalista mediaa työssään käyttävät suhtautuvat sen työkäyttöön myönteisemmin kuin ne, jotka eivät käytä sitä työssään.

Vain osa kunnista kerää mielipiteet ja muistutukset kaavoista verkon kautta. Jotta sähköinen kuuleminen olisi tehokasta, tulisi tietomallipohjaista kaavoitusta kehittää.

Sähköisen osallistumisen hyötyjä ovat erityisesti osallisuuden laajeneminen, osallistamisen helpottuminen sekä tarkemman kokemuksellisen ja paikallisen tiedon saaminen.

Huolenaiheina nousee kuitenkin vahvasti esiin uhka sähköisiin kanaviin liittyvästä eriarvoistumisesta, kuten eri ihmisryhmien mahdollisuuksista osallistua. Samoin viranomaisten resurssien riittävyys arveluttaa.

Kysely oli avoinna 22.5. – 21.6.2018 välisen ajan, ja siihen vastasi 252 henkilöä. Kysely tukee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta, ja sen tuloksia käytetään myös tutkimustarkoituksiin.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Pilvi Nummi, p. 029 525 0373, etunimi.sukunimi@ym.fi