Hyppää sisältöön

Selvitys toimilupajärjestelmästä rakennusalalle valmistunut

Uutinen 24.2.2015 klo 14.32

Ympäristöministeriössä on valmistunut selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä kuudennen taloustorjuntarikosohjelman toimeksiannon mukaisesti. Talousrikostorjuntaohjelmassa ympäristöministeriön tehtäväksi annettiin selvittää mahdollisuudet luoda rakennusalalle valtuutettu urakoitsijajärjestelmä, jolla sekä edistettäisiin yritysten mahdollisuutta varmistaa yhteistyökumppaniensa sitoutuminen lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen että parannettaisiin rakentamisen laatua.

Selvityksessä arvioidaan mahdollista rakennusalan toimilupajärjestelmää eri menetelmillä ja eri näkökulmista.  Tavoitteena on tarkastella millainen toimilupajärjestelmä voisi olla ja millaisia hyötyjä sekä haittoja siitä olisi. Selvitys suosittaa, ettei toimilupajärjestelmää toistaiseksi toteutettaisi. Toimilupajärjestelmän tarpeellisuutta tulisi selvityksen mukaan arvioida uudelleen, kun nähtävissä ovat vaikutukset viimeaikoina käyttöönotetuista harmaan talouden ehkäisyyn ja rakennusalan laadun edistämiseen tähtäävistä toimista.

Mikäli rakentamisen harmaata taloutta ei saada kuriin, eikä rakentamisen laadun kehittäminen johda tuloksiin, voisi toimilupajärjestelmä tarjota vaihtoehdon parantaa tilannetta. Jos toimilupajärjestelmää tulevaisuudessa lähdetään kehittämään, olisi selvityksen mukaan hyötyjen ja kustannusten kannalta paras toteuttamistapa vapaaehtoinen ja itsesäätelyyn perustuva rekisteröitymisjärjestelmä.

Selvitys perustuu rakennusalan sidosryhmien haastatteluihin ja tätä kautta muodostettuun hypoteesiin toimiluvan eri elementeistä. Selvityksen teki Owal Group Oy.