Turkistarhauksen uusi ympäristönsuojeluohje julkaistu

Uutinen 14.9.2018 klo 9.19

Ympäristöministeriön uusi turkistarhauksen ympäristönsuojeluohje pyrkii erityisesti edistämään vesiensuojelua, mutta se sisältää tietoa myös muista ympäristönsuojelunäkökohdista. Lisäksi ohjeessa on tietoa turkistarhauksesta, sen ympäristövaikutuksista, keskeisestä lainsäädännöstä, lupaprosessista, tarkkailusta ja valvonnasta.

Ohjeen tavoitteena on edistää lainsäädännössä asetettuja ympäristönsuojelutavoitteita. Turkistarhojen ympäristövaikutukset syntyvät ravinnepäästöistä maape­rään, pinta- ja pohjavesiin sekä päästöistä ilmaan. Tarhauksen aiheuttamat vesiensuojeluongelmat ovat suurimmat keskittymäalueilla, erityisesti Pohjanmaalla. Lisäksi turkistarhaus aiheuttaa hajuhaitto­ja tarhan lähiympäristössä.

Ohje on tarkoitettu ympäristönsuojelulain valvontaviranomaisille, erityisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristönsuojelukeskusten asiantuntijoille, jotka käsittelevät turkistarhaukseen liittyviä asioita.

Ohje korvaa aiemman, vuonna 2000 julkaistun ohjeen. Sekä ympäristönsuojelulainsäädäntö että tarhaus ovat muuttuneet oleellisesti lähes kahden vuosikymmenen aikana. Turkistarhojen ympäristölupien luvanvaraisuuskynnys on noussut. Lisäksi viranomaisten toimivaltarajat ovat muuttuneet, ja kunnat käsittelevät aiempaa suurempien turkistarhojen lupia.

Ohjeen päivittämistä varten perustetussa ohjausryhmässä olivat edustettuina ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto ry, Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Uusikaarlepyyn kaupunki, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sekä Suomen luonnonsuojeluliitto.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Sonja Pyykkönen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 123, etunimi.sukunimi@ym.fi