Hyppää sisältöön

Työkaluja suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointiin

Uutinen 22.2.2017 klo 9.47

Ympäristöministeriö on julkaissut suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia (SOVA) koskevan ohjeen ja SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin oppaan.

SOVA-ohje on tarkoitettu erityisesti ELY-keskusten virkamiesten tueksi, kun  he laativat ympäristöarviointia koskevia lausuntoja.  Ohjeeseen on koottu tarvittavat SOVA-lainsäädännön säädökset sekä tehtävien hoitoa koskevia periaatteita, toimintatapoja ja työtä helpottavia muistilistoja.

SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin oppaassa kiinnitetään puolestaan erityisesti huomiota siihen, kuinka ympäristöarvioinnista saadaan mahdollisimman vaikuttava. Lisäksi  paneudutaan arvioinnin hyödyllisyyteen suunnitelman tai ohjelman valmistelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa. Opas neuvoo arvioinnin tekemiseen ja siihen on koottu hyviä käytäntöjä mutta myös kokemuksia käytännön haasteista.

Lataa ohje ja opas: