Hyppää sisältöön

Uusi YVA-laki voimaan

Uutinen 16.5.2017 klo 11.58

Uudistettu YVA-laki astuu voimaan tiistaina 16.5.2017. Uuden lain myötä hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi sujuvoituu ja merkittävien ympäristövaikutusten painoarvo arvioinnissa kasvaa.

”Ympäristövaikutusten arviointi on usein yrityksen ensimmäinen kontakti toimintaympäristönsä asukkaisiin ja muihin toimijoihin. Oikein toimien se on hyvä mahdollisuus osoittaa, että yritys on vastuullinen toimija, jonka ympäristöjalanjälki on mahdollisimman pieni, asunto- energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

YVAn vahvuudet säilyvät, lisäksi monia parannuksia prosessiin

YVA-laissa säilytetään vahva osallistamismahdollisuus. Asukkaat ja paikalliset toimijat saavat edelleen aikaisessa vaiheessa tietää hankkeesta ja pääsevät näin vaikuttamaan oman elinympäristönsä suunnitteluun.

YVA tukee jatkossa entistä paremmin hankkeesta vastaavan hankesuunnittelua. Ennen YVAn alkamista voidaan järjestää ennakkoneuvottelu, jossa YVA-yhteysviranomainen, muut viranomaiset ja YVA-hankkeesta vastaava hahmottelevat yhteistyössä hankkeen vaikutusten arvioinnista järkevän kokonaisuuden. Näin voidaan ottaa huomioon hankkeen koko suunnitteluvaiheen tarvitsemat ympäristöselvitykset ja ajoittaa ne järkevästi.

Prosessia keventää mahdollisuus YVAn ja hankekaavoituksen ympäristövaikutusten arvioimiseen samassa menettelyssä.  ELY-keskus toimii yhteisarvioinnissa puolueettomana arvioinnin riittävyyden varmistajana. Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arvioinnin yhdistäminen YVA-menettelyyn lyhentää Natura-lausunnon antoaikaa useilla kuukausilla ja tekee osaltaan prosessista nopeamman.

Lain muutoksen odotetaan parantavan YVA-menettelyn vaikuttavuutta, sillä arviointia kohdennetaan merkittäviin ympäristövaikutuksiin: ihmisiin, luontoon, rakennettuun ympäristöön ja luonnonvaroihin. Toiminnanharjoittaja vastaa edelleen vaikutusten arvioinnista, mutta yhteysviranomaisen rooli vahvistuu, kun se esittää lopuksi oman näkemyksensä YVAn tuloksista. YVAn vaikuttavuutta parantaa myös se, että lupaviranomaisen tulee osoittaa, miten se on ottanut YVAn tulokset huomioon ja miten merkittävät vaikutukset tulevat lievennetyiksi tai kokonaan poistetuiksi. 

YVA on ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa arvioidaan tulevien laajamittaisten ja isojen hankkeiden merkittävät ympäristövaikutukset ja johon vaikutusalueen asukkaat ja viranomaiset voivat osallistua

Uutista päivitetty 30.8.2017 lisäämällä seuraavat linkit:

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies, Seija Rantakallio, ympäristöministeriö, p. 029 52 50246 / +358 29 52 50246