Valkeakosken Kaapelinkulma -kaivoshankkeen ympäristölupa ja -valvonta kunnossa

Uutinen 2.1.2019 klo 13.39

Julkisuudessa viime päivinä esillä olleen Dragon Mining Ltd.:n Valkeakosken kultakaivoshankkeen ympäristövalvonnasta ei ole löytynyt huomautettavaa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Valkeakosken Kaapelinkulma -kaivoshankkeelle ympäristöluvan 26.8.2011, eikä päätöksestä ole valitettu. Ympäristöluvan lupamääräykset on tarkistettu 14.10.2015, eikä päätöksestä ole valitettu.

Dragon Mining -yhtiön Valkeakosken Kaapelinkulman kaivoksen ympäristöön liittyvät lupa-asiat ovat kunnossa kaivostoiminnan aloittamiseksi. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo ympäristölupaa sekä kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia ympäristölupapäätöksen ja valvontasuunnitelman mukaisesti. Ensimmäinen määräaikaistarkastus tehdään vuonna 2019.

Lisätietoja

Ympäristölupa ja sen valvonta:

Johtaja Olli Madekivi
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
olli.madekivi@ely-keskus.fi
0295022899

Kaivoslupa:

Pääjohtaja Kimmo Peltonen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
kimmo.peltonen@tukes.fi
0295052157