Verkkoaivoriihi alueidenkäytöstä sai suuren suosion

Uutinen 20.3.2017 klo 15.31

Ympäristöministeriö sai runsaasti ideoita ja kannanottoja verkkoaivoriiheen, jolla etsittiin uusia ideoita alueidenkäytön suunnitteluun. Aivoriihi oli avoinna 17.2.–14.3., ja se keräsi kaikkiaan 540 vastausta.

Keskimääräinen vierailu aivoriihessä kesti peräti 26 minuuttia. Tämä näkyi myös vastauksissa, jotka ovat perusteellisia ja huolella kirjoitettuja.

Verkkoaivoriihi on osa laajaa kokonaisuutta, jossa kootaan tarvittavaa tietopohjaa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukselle. Tavoitteena on, että tällä hallituskaudella muodostetaan selkeä näkemys uudistuksen periaatteista. Uudistettu lainsäädäntö olisi valmis ensi vuosikymmenen alussa.

Verkkoaivoriihen tuloksista ja alueidenkäytön suunnittelun uudistamisen seuraavista stepeistä kerrotaan tarkemmin maalis-huhtikuun taitteessa.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Antti Irjala, p. 295 250 102, etunimi.sukunimi@ym.fi

Rakennusneuvos Matti Vatilo, p. 0295 250 311, etunimi.sukunimi@ym.fi