Voittajaidea kasvihuone- ja biokaasutuotannon symbioosista esiteltiin ministeri Tiilikaiselle

Uutinen 1.6.2018 klo 15.27
Ravinnekierrätyksen innovaatioleirin voittajaidea 2

Ravinnekierrätyksen innovaatioleirin voittajaryhmä esitteli ideansa kasvihuone- ja biokaasutuotannon symbioosista asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

”Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö haluavat rohkaista ja tukea erilaisten ravinnekierrätykseen liittyvien symbioosien kehittämistä”, ministeri Tiilikainen sanoo.

Kasvihuoneilla syntyy paljon kasvijätettä, joka on merkittävä ongelma alan toimijoille. Kasveista voisi erottaa puristamalla nestemäistä ravinteikasta lannoitetta, jota pystyttäisiin hyödyntämään kasvihuonekasvatuksessa – myös luomutuotannossa. Jäljelle jäävä puristusjäte sopisi biokaasun tuotantoon. Biokaasulaitoksessa kaasutuksen jälkeen jäljelle jäävä aines sisältää arvokkaita ravinteita ja siitä voisi myös tuottaa lannoitteitta. Tähän saakka biokaasuntuotanto on nähty lähinnä energiantuotantona.

Symbioosi-idean ratkaisun keskiössä kasvihuone ja biokaasulaitos. Niiden lisäksi biokaasulaitokseen voitaisiin saada lantaa ja peltobiomassoja lähiseudun tiloilta.

Voittajaryhmä kehitti ideaansa Ravinteet kiertoon -kärkihankkeen järjestämällä innovaatioleirillä huhtikuussa Tuusulassa. Leirille osallistui alan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, tutkijoita, viljelijöitä sekä muita ravinnekierrätyksen asiantuntijoita. Tavoitteena oli muun muassa synnyttää ja edistää alueellisia ravinnekierrätyksen yhteistyömalleja, edistää kiertotalouden mukais ta yritystoimintaa sekä antaa leiriläisille uusia ideoita toimintansa kehittämiseen.

Leirin teemoja olivat biokaasu, elintarvikkeet, jätevesi ja lanta. Osallistujien tuli tuottaa ehdotus käytännössä toteutettavasta kokeilusta. Ryhmät kilpailivat keskenään, ja tuomaristo valitsi leirin finaalissa voittajan. Voittaja pääsi esittelemään idean ministeri Tiilikaiselle.

Ideaa esittelivät Luonnonvarakeskus, Ramboll Finland Oy, Gasum, Eco WWS Oy, ProAgria, Kymen Vesi Oy, Aurinkotarhat, Hämeen ammattikorkeakoulu, Gascow, Envitecpolis Oy ja Helsingin yliopisto . Voittajaidean esittäjät ryhtyvät seuraavaksi suunnittelemaan idean toteutusta.