Ympäristöministeriö Avoin Suomi -messuilla: Uusi mittava hanke tuo ympäristötiedon avoimeen käyttöön

Uutinen 16.9.2014 klo 10.52

wanha satama messut
Ympäristöministeriön tutkimusjohtaja Laura Höijer julkisti Envibase-hankkeen Avoin Suomi 2014 -messuilla Helsingissä 16.9. Kuva Jussi Palmén, ympäristöministeriö.

Eri viranomaiset ja tutkimuslaitokset keräävät Suomessa vuosittain valtavan määrän erilaista ympäristön seurantaan ja luonnonvaroihin liittyvää tietoa. Vaikka tieto on periaatteessa avointa, se jää usein sen tuottaneen tahon omaan käyttöön ilman tiedon laajempaa hyödyntämistä.

Asiaan on lähivuosina luvassa muutos – ympäristöministeriö julkisti 16.9. Avoin Suomi -messuilla ainutlaatuisen ympäristö- ja luonnonvaratiedon hallintaan ja avoimeen käyttöön liittyvän hankkeen. Envibase-nimellä kulkevassa hankkeessa on tarkoitus tuoda muun muassa Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon ympäristöseurannan kannalta keskeiset tietovarannot niin tutkijoiden, viranomaisten, yritysten kuin kansalaistenkin avoimeen käyttöön.

Tavoitteena laajentuva ympäristötiedon pankki

Envibasessa luodaan järjestelmä, johon eri toimijat voivat tuottaa ja toimittaa ympäristötietoa ja josta tiedon hyödyntäminen ja jakelu onnistuu nykyistä huomattavasti joustavammin. Järjestelmästä on tarkoitus tehdä helposti laajennettava, ja myös kansalaiset voivat lisätä siihen omia ympäristöhavaintojaan.

”Nykyisin lähes jokainen kantaa mukanaan laitteita, joilla voi tallentaa havaintoja ympäristön tilasta. Tarkoitus on, että myös nämä kansalaishavainnot voidaan jatkossa ottaa osaksi Envibasea”, sanoi ympäristöministeriön tutkimusjohtaja Laura Höijer hankkeen julkistustilaisuudessa Helsingin Wanhassa Satamassa.

”Hankkeen myötä muun muassa ympäristö- ja lajitiedon saatavuus paranee ja ympäristöonnettomuuksien hallinta nopeutuu. Myös vieraslajien torjunnan edellytykset paranevat”, hän jatkoi.

Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmään kaavaillaan muun muassa viranomaisrekistereitä, tutkimus-, lajitieto-, kaukokartoitus- ja satelliittikartta-aineistoja.

Hankkeen arvioidaan tuottavan valtion ympäristöhallinnolle vuodesta 2018 alkaen merkittäviä säästöjä muun muassa ympäristöseurannan ja raportoinnin henkilöstökustannuksissa, laboratoriokuluissa ja havaintopalkkioissa. Myös ilmakuvausten korvaaminen satelliittikuvilla säästää kustannuksia. Satelliittidatapalveluita voidaan lisäksi tarjota korvausta vastaan naapurimaille.

Envibasen rakennusvaihe on ajoitettu vuosille 2015–2017. Suomen ympäristökeskus koordinoi hanketta, ja sen omistajana toimii ympäristöministeriö, joka solmi kesäkuussa 2014 valtiovarainministeriön kanssa hankkeesta yhteistyöpöytäkirjan. Rakennusvaiheessa hankkeen kokonaiskustannukset ovat 7,38 miljoona euroa, josta VM:n tuottavuusrahoitusosuus on yhteensä 6,52 miljoona euroa.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Laura Höijer, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0295 250 097

Kehittämispäällikkö Yrjö Sucksdorff, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0295 251 659