Ympäristöministeriö kuulee Malmin lentoaseman rakennusten sekä viereisten kiinteistöjen omistajia ja haltijoita

Uutinen 27.9.2019 klo 13.31

Yleistiedoksianto

Ympäristöministeriö on vastaanottanut kaksi valitusta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 26.6.2019 tekemään päätökseen, jolla ELY-keskus päätti olla suojelematta Malmin lentoasemaa rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Valitusten johdosta ympäristöministeriö kuulee Malmin lentoasemalla sijaitsevien rakennusten sekä niiden viereisten kiinteistöjen omistajia ja haltijoita.

Ympäristöministeriö on lähettänyt Malmin lentoaseman rakennusten sekä niiden viereisten kiinteistöjen omistajille ja haltijoille kuulemisesta kirjeen. Mielipiteet tulee toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon 8.11.2019 mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi tai postitse osoitteeseen PL 35, 00023 Valtioneuvosto. Lähetyksessä tulee mainita ympäristöministeriön diaarinumero VN/5178/2019.

Kuulemisesta julkaistaan 4.10.2019 yleistiedoksianto Virallisessa lehdessä, minkä lisäksi valitusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä virka-aikana ympäristöministeriön ilmoitustaululla 8.11.2019 saakka. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Kokonaisharkinta Malmin lentoaseman suojeluesityksestä kuuluu asiaa hallintoviranomaisena käsittelevälle ELY-keskukselle. Ympäristöministeriö on asiassa valitusviranomainen, joka tarkastelee tehdyn päätöksen lainmukaisuutta.

Lisätietoja

asiantuntija Reko Korhonen, p. 029 525 0018, reko.korhonen@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV