Ympäristöministeriö pyytää kommentteja kaavatyyppejä ja kaavan vaiheita kuvaavasta koodiluettelosta

Uutinen 25.6.2018 klo 15.05
digitalisaatio, läppäri ja puhelin
© Kuva: Teemu Kuusimurto, ympäristöministeriön kuvapankki

Ympäristöministeriö on käynnistänyt EU:n INSPIRE-direktiivin edellyttämien kaavoituksen koodiluetteloiden laatimisen. Ensimmäisenä laaditaan kaavatyyppejä ja kaavan vaiheita kuvaavat kansalliset koodiluettelot, joita koskevasta ehdotuksesta pyydetään nyt kommentteja.

Koodiluettelo on lista vaihtoehdoista, jota tullaan käyttämään kaavojen ja kaavatiedon luokitteluun erilaisissa tietojärjestelmissä.

Kaavatyyppien koodiluettelon alustavasta ehdotuksesta pyydetään palautetta 6.8.2018 mennessä Otakantaa.fi-palvelussa:

Koodiluettelon käyttöönotosta tullaan säätämään ympäristöministeriön asetus, josta pyydetään vielä erikseen lausuntoja.

Koodiluetteloinnin hyödyt

Koodiluettelo luo omalta osaltaan pohjaa digikaavoitukselle. Yhtenäinen kansallinen koodiluettelo mahdollistaa kaavojen luokittelun, jolloin esimerkiksi tilastointi voidaan kohdistaa oikealle kaavatyypille ja -tasolle. Tulevaisuudessa älykkäät hakukoneet voivat näiden ominaisuustietojen avulla esimerkiksi löytää kaikki Suomessa voimassa olevat yleiskaavat tai vaikkapa vireillä olevat maakuntakaavat.

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Pilvi Nummi, ympäristöministeriö, p. 029 525 0373, etunimi.sukunimi@ym.fi