Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Luoteis-Viron tuulivoimalapuiston YVA-selostuksen täydennyksestä

Uutinen 30.8.2019 klo 12.16

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Viron ympäristöviranomaisilta Luoteis-Viron tuulivoimalapuiston ympäristövaikutusten YVA-selostuksen täydennyksen. Viron ympäristöministeriö teki 13.7.2018 päätöksen, jossa se ei hyväksynyt hankkeen YVA-selostusta, koska selostus ei ollut tarkoituksenmukainen ja riittävä. Hankkeesta vastaava Enefit Green AS (ent. OÜ Nelja Energia) on ympäristöministeriön tekemän päätöksen jälkeen täydentänyt YVA-selostusta.

Viroon, Hiidenmaan luoteisrannikon merialueelle suunnitellaan arviolta 107-182 tuulivoimalan rakentamista. Yksittäisen tuulivoimalan tehoksi on suunniteltu 4-12 megawattia (MW) ja koko tuulivoimalapuiston kokonaistehoksi 700-1100 MW. Tuulivoimalapuisto esitetään rakennettavaksi vähintään 12 kilometrin päässä Hiidenmaan rannikosta sijaitseville matalikoille.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus) sekä Suomen ja Viron kahdenvälistä sopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista. Ympäristöministeriö on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa.

Viron toimittamasta uudelleen täydennetystä YVA-selostuksesta on mahdollisuus antaa kommentteja, jotka tulee toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi) viimeistään 30.9.2019.

Lisätietoja:
Essi Römpötti, puh. 0295 250 048, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

  • FI
  •  
  • SV