Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuteen liittyen

Uutinen 14.5.2019 klo 13.23

Tanskan viranomaiset ovat pyytäneet ympäristöministeriöltä palautetta Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon ympäristövaikutuksista, jotka kohdistuvat Suomeen.

Ympäristöministeriö puolestaan pyytää lausuntoja ja mielipiteitä hankkeen Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä.

Mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään perjantaina 28. kesäkuuta 2019 vastaamalla Lausuntopalvelu.fi-palvelun lausuntopyyntöön tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Lisätiedot

Neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, p. 0295 250 284, etunimi.sukunimi@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV