Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja YVA-menettelyä edellyttävien hankkeiden luettelosta

Uutinen 13.4.2018 klo 14.41

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamista. Muutos liittyy YVA-menettelyä edellyttävien hankkeiden luetteloon.

Hallituksen esityksen tavoitteena on ajantasaistaa YVA-lain liitteenä oleva hankeluettelo ja selkeyttää sen sisältöä. Lähtökohtana valmistelussa on ollut, että YVA-direktiivin hankeluetteloa suoraan vastaavat kohdat säilyvät ennallaan ja mahdollisimman moni hanketyyppi yhdenmukaistettaisiin YVA-direktiivin hankeluettelon kanssa. Osa hankkeista säilyisi edelleen kansallisesti määriteltyinä Suomen ympäristön erityispiirteiden ja oikeustilan selkeyden vuoksi.

Hankeluetteloon esitetään lisättäväksi muun muassa kalankasvatus, turkiseläinten pito sekä Suomen ja Viron väliset tunnelit.

Hankeluettelon päivittäminen osa YVA-lainsäädännön kokonaisuudistusta.

Lausunnot tulee toimittaa ympäristöministeriöön viimeistään keskiviikkona 23.5.2018.

Tausta-aineistoja:

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, p. 0295 250 107, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erityisasiantuntija Piia Kähkölä, p. 0295 250 254, etunimi.sukunimi@ym.fi