Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta Viron merialuekaavaksi

Uutinen 4.6.2019 klo 11.40

Ympäristöministeriö pyytää viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä lausuntoja ja mielipiteitä Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja siinä esitetyistä ympäristövaikutuksista.

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Viron ympäristöviranomaiselta ilmoituksen Viron merialuesuunnitelman (merialuekaava) laadinnasta ja sen ympäristöarvioinnista. Ympäristöarvioinnissa sovelletaan ns. Espoon sopimuksen strategisen ympäristöarvioinnin pöytäkirjaa. Espoon sopimukseksi kutsutaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista.

Mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 3.7.2019 vastaamalla Lausuntopalvelu.fi -palvelun lausuntopyyntöön tai sähköpostitse kirjaamoon kirjaamo@ym.fi

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, puh. 0295 250 284, etunimi.sukunimi@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV