Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriön projektissa haetaan visiota asemakaavoituksen seurannalle

Uutinen 9.9.2019 klo 12.38

Ympäristöministeriön projektissa selvitetään alueidenkäytön seurannan nykytilaa sekä kehitysnäkymiä erityisesti asemakaavoituksen ja siihen liittyvän asemakaavan seurantalomakkeen kautta.

Tavoitteena on kerätä tietoa siitä, miten asiantuntijat näkevät asemakaavan seurantatietojen keruuprosessin nykymuodossaan ja miten sitä tulisi heidän mielestään kehittää. Kiinnostavaa on myös se, mitä tietoa asiantuntijat hakevat ja hyödyntävät maankäyttöä seuratessaan.

Nykyään kunnat täyttävät asemakaavan seurantalomakkeen TYVI-järjestelmässä, josta tieto välittyy edelleen eri viranomaisille. Lopulta tieto siirtyy Suomen ympäristökeskus SYKEn ylläpitämään Liiteri-palveluun.

Selvitys rakentuu asiantuntijahaastatteluista, kyselystä sekä työpajasta. Aluksi haastatellaan noin 30 julkisen ja yksityisen puolen asiantuntijaa. Haastattelujen pohjalta tehdään kysely, joka suunnataan laajasti alueidenkäytön seurannan parissa työskenteleville. Lokakuun 30. päivä aiheen asiantuntijat kutsutaan työpajaan visioimaan millaista alueidenkäytön seuranta voisi olla tulevaisuudessa. Projektin tuloksista järjestetään webinaari 3. joulukuuta 2019.

Projektin toteuttaa ympäristöministeriö yhdessä Gispo Oy:n ja SPIN Unitin kanssa.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Anu Kerkkänen, p. 0 295 250 142, anu.kerkkanen@ym.fi