Ympäristöministeriön virkamiesten näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle

Uutinen 4.3.2019 klo 15.32
Ympäristöministeriön virkamiesten näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle
Kuva: Mikko Vähäniitty

Ympäristöministeriö on laatinut näkemyksensä siitä, mitä tulevan hallituksen ohjelmaan tulisi ministeriön virkamiesten näkökulmasta sisällyttää. Näkökulman seitsemän tavoitetta koskevat muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaa, kiertotaloutta, kaupunkiseutuja, asumista, vesiä, luonnon monimuotoisuutta, ympäristöriskien hallintaa sekä ilmiölähtöistä budjetointia.

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että ilmasto- ja muiden ympäristöasioiden merkittävyys osana päätöksentekoa lisääntyisi. Monet perinteisesti ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvat asiat on nyt otettava läpileikkaavasti huomioon kaikissa politiikkatoimissa – tämä edellyttää yhteistyötä ja voimavaroja yli sektorirajojen. Uskomme, että Suomi voi tarjota ratkaisuja globaaleihin ympäristöhaasteisiin, ja panostukset puhtaisiin teknologioihin luovat myös merkittävää uutta kasvua.

Lisää aiheesta

Lisätiedot

Juho Korpi
kehittämisjohtaja
0295 250 136
etunimi.sukunimi@ym.fi