Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttamista koskeva raportti lausuntokierrokselle

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttamista koskevan tutkimushankkeen loppuraportti luovutettiin tänään 15.5. ympäristöministeriölle. Raportti lähtee lausuntokierrokselle lähiaikoina.

15.5.2019
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuteen liittyen

Tanskan viranomaiset ovat pyytäneet ympäristöministeriöltä palautetta Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon ympäristövaikutuksista, jotka kohdistuvat Suomee...

14.5.2019
Kerro kantasi: Miltä tulevaisuuden kaavoitus näyttää?

Ympäristöministeriön käynnistämä Kuntapilotti-hanke on tuottanut ehdotuksia tietomallipohjaisen kaavoituksen toteuttamiseen. Tavoitteena on sujuvoittaa kaavoitusta tekemällä kaavatiedosta koneluettava...

17.4.2019
Ota kantaa: Miten maankäyttöpäätöksiä tulisi kehittää?

Millaisia ovat tulevaisuuden maankäyttöpäätökset? Ympäristöministeriö kerää Ota kantaa -kyselyllä palautetta Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen kehittämistyötä varten 5.5.2019 saakka.

15.4.2019
Kansalliselle IPCC-työryhmälle Vuoden Maineteko 2018 -tunnustus

Kansainvälisten huippuyliopistojen suomalaiset Alumni-klubit palkitsivat IPCC-työryhmän työstään ilmastonmuutoksen tietoisuuden lisäämiseksi. Valintaperusteena oli se, että kansallinen IPCC-työryhmä o...

1.4.2019
Selvitys Paimion parantolan tulevaisuudesta käynnistyy

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö ovat käynnistäneet selvitystyön koskien Paimion parantolan tulevaisuutta. Selvityshenkilöiksi on kutsuttu varatuomari Heikki Alanen ja diplomi-in...

29.3.2019
Erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle laaditaan suojelustrategia

Ympäristöministeriön asettama työryhmä laatii erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle eli raakulle suojelustrategian ja toimenpideohjelman. Työn on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

27.3.2019
Valtionavustus öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin

Ympäristöministeriö voi myöntää valtionavustusta Suomessa toimiville voiteluöljyjätehuoltoa harjoittaville yrityksille vuosina 2019 ja 2020. Avustusten tavoitteena on edistää öljyjätteen kattavaa valt...

22.3.2019
Lausuntoyhteenveto rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän luonnoksesta

Ympäristöministeriö pyysi 16.11.2018–10.1.2019 lausuntoja rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän luonnokseen. Lausuntoja saatiin yhteensä 42 taholta.

20.3.2019
Suomi osallistuu kaivoshankkeen YVA-menettelyyn Ruotsin Kaunisvaarassa

Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa Ruotsissa on käynnistymässä kaivoshankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). Kyse on hankkeesta, jossa Tapulin avolouhoksessa ja Kaun...

15.3.2019
Kulttuuriympäristöpäivät etsii lapsia ja nuoria osallistumaan eurooppalaiseen kilpailuun – pääpalkintona matka Strasbourgiin

Kulttuuriympäristön tekijät on lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu, jossa tutkitaan ja arvioidaan omaa ympäristöä ja sen kulttuuriperintöä. Kaikki alle 18-vuotiaat saavat osallistua kilpailuun ker...

15.3.2019
Komission suositukset Suomelle vesienhoidon ja tulvadirektiivin täytäntöönpanosta

EU-komissio on antanut palautetta vesipolitiikan puitedirektiivin ja tulvadirektiivin täytäntöönpanon edistymisestä. Raportissa on suosituksia, kuinka Suomen vesienhoito- ja tulvariskien hallinnan suu...

14.3.2019
Uutta vauhtia vesiensuojeluun - miten vesiensuojelun tehostamisohjelma vastaa suuriin tavoitteisiin

Keskustelutilaisuus käynnistyvän vesiensuojelun tehostamisohjelman sisällöstä

5.3.2019
Ympäristöministeriön virkamiesten näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle

Ympäristöministeriö on laatinut näkemyksensä siitä, mitä tulevan hallituksen ohjelmaan tulisi ministeriön virkamiesten näkökulmasta sisällyttää. Näkökulman seitsemän tavoitetta koskevat muun muassa il...

4.3.2019
Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaari 20.3.2019

Ympäristöministeriö järjestää vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin keskiviikkona 20.3.2019 klo 9-16.30. Seminaarissa kuullaan ajankohtaisimmat kuulumiset vähähiilisen rakentamisen tiekartan tilan...

4.3.2019
Kestävä kaupunki -ohjelman kokeilu- ja pilottihaku kaupungeille ja kunnille käynnistyy

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma käynnistää haun, jossa etsitään konkreettisia ja vaikuttavia kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä edistäviä hankkeita. Haussa avustetaan ...

1.3.2019
Haettavana harkinnanvaraiset valtionavustukset toimittajien ja kuvaajien matkoihin sekä muuhun viestintään

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2019 valtionavustusta ympäristöministeriön strategisia vaikuttavuustavoitteita ilmaisevaan viestintään. Haku alkaa 1.3.2019 ja tämän kuulutuksen vaatim...

1.3.2019
Pitkän aikavälin peruskorjausstrategian laatiminen käyntiin – tavoitteena muuttaa rakennuskanta erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi

Ympäristöministeriö käynnistää yhdessä Motiva Oy:n, VTT:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa uuden pitkän aikavälin peruskorjausstrategian laatimisen. Strategian laatiminen on osa viime vuonna vo...

28.2.2019
Komissiolta palaute vesienhoidosta ja tulvariskien hallinnasta

EU-komissio on 26.2.2019 julkaissut raportin vesipolitiikan puitedirektiivin ja tulvadirektiivin täytäntöönpanon edistymisestä Euroopan unionin neuvostolle ja parlamentille. Raportissa on suosituksia,...

27.2.2019
Ympäristöministeriö etsii hankkeita tehostamaan vesiensuojelua

Ympäristöministeriö käynnistää avustushaun vesiensuojelulle. Avustusta myönnetään vesien ja meren hoitoa tai ravinteiden kierrätystä edistävään työhön, joka tukee käynnistyvän vesiensuojelun tehostami...

20.2.2019

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen