Hyppää sisältöön

Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Kaksi viikkoa aikaa hakea tukea puurakentamisen verkostojen kehittämiseen – hankkeet voivat olla pieniä tai suuria

Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman neljännellä hakukierroksella tuetaan teollisen puurakentamisen ratkaisuja kehittäviä hankkeita. Hankehaku päättyy 15. kesäkuuta.

1.6.2020
Uudet ryhmät tukevat Ryhti-hankkeen työtä

Ota Ryhti-hanke seurantaan. Parhaillaan käynnissä on markkinavuoropuhelu uuden tietojärjestelmän pääkehittäjän valitsemiseksi. Samalla edistyy työ tiedon yhteentoimivuuden ja tietomallien parissa. 

29.5.2020
Luonnonsuojelulain kehittämistarpeita arvioitu

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen ohjausryhmä käsitteli tänään 25.5. luonnonsuojelulain kehittämistarpeista tehtyä arviointia. Edellisen, vuonna 2010 tehdyn arvion, jälkeen toimintaympäristössä ...

25.5.2020
Ympäristöministeriö alkaa valmistella kansallista pölyttäjästrategiaa laajassa yhteistyössä

Kansallisen pölyttäjästrategian tavoitteena on ehkäistä ja pysäyttää pölyttäjähyönteisten monimuotoisuuden ja määrän väheneminen, kääntää kehityssuunta myönteiseksi ja siten turvata pölyttäjien tuotta...

20.5.2020
Ympäristöministeriö myöntää öljyjätteiden keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin liittyviä valtionavustuksia

Ympäristöministeriö voi myöntää valtionavustusta vuonna 2020 öljyjätteiden keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin liittyviin investointeihin ja hankkeisiin sekä öljyjätteen keräykseen liittyviin ti...

15.5.2020
Ympäristöministeriö muuttanut suurten polttolaitosten kansallista siirtymäsuunnitelmaa

Ympäristöministeriö on muuttanut suuria polttolaitoksia koskevaa kansallista siirtymäsuunnitelmaa poistamalla suunnitelmasta neljä laitosta.

13.5.2020
Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriön kehittämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä siirrettiin koekäyttöön syyskuussa 2019. Koekäytön päättyessä arviointimenetelmä siirtyy nyt viralliselle lausuntokierroks...

8.5.2020
Raportti: Saamelaisten sopeutumiselle ilmastonmuutokseen on mahdollisuuksia

Saamelaiset ovat havainneet ilmastonmuutoksen ensi merkkejä jo 1960-luvulla ja muutokset ovat kiihtyneet 2000-luvulla, kertoo Oulun yliopiston tutkimus. Tutkimus on selvittänyt miten saamelaiset ovat ...

5.5.2020
Ympäristönsuojelun yhteistyö jatkuu Suomen ja Venäjän välillä – ministerit keskustelivat yhteisestä jätehuoltohankkeesta

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja Venäjän federaation luonnonvara- ja ympäristöministeri Dmitri Kobylkin allekirjoittivat yhteisen julkilausuman ympäristöyhteistyöstä 29.4.2020.

29.4.2020
Kuntien luonnonsuojelutehtäviä selvitetään osana luonnonsuojelulain uudistusta

Luonnonsuojelulain uudistukseen on asetettu alatyöryhmä laatimaan ehdotuksia kuntien tehtävien kehittämisestä luonnonsuojelulaissa. Voimassa olevan luonnonsuojelulain mukaan kunnan tulee edistää luonn...

21.4.2020
Neljä webinaaria tarjolla LIFE-rahoituksesta – poimi sopiva ja osallistu

LIFE-rahoituksesta järjestetään neljä webinaaria huhti- ja toukokuussa.

8.4.2020
Webinaari: Näin syntyy rakennetun ympäristön tietojärjestelmä

Olemme keskellä suurta muutosta, jossa fyysisestä maailmastamme on yhä enemmän tietoa digitaalisessa muodossa. Nyt rakennetaan kivijalka, jonka varaan tuleva työ, päätöksenteko ja kehittäminen tukeutu...

6.4.2020
Kirsi Martinkauppi rakennukset ja rakentaminen -yksikön päälliköksi

Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston rakennukset ja rakentaminen -yksikön päälliköksi on nimitetty ajalle 1.4.–31.12.2020 hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi.

27.3.2020
Fluoriyhdisteen PFOA ja samankaltaisten aineiden käytön rajoitus eteni komission hyväksyttäväksi

Fluoriyhdisteen PFOA, sen suolojen ja samankaltaisten aineiden käyttöä rajoitetaan terveys- ja ympäristöriskien takia EU:ssa. Asetus on parhaillaan komission käsiteltävänä niin sanottuna delegoituna s...

24.3.2020
Ympäristöministeriö etsii tarjouskilpailulla rakentamisen alan muoveihin liittyviä kehityshankkeita

Ympäristöministeriö etsii tarjouskilpailulla kehityshankkeita, joilla etsitään ratkaisuja muovien korvaamiseksi rakentamisessa, rakentamisen muovien erilliskeräyksen, kierrätettävyyden ja kierrätysmuo...

19.3.2020
Raportti valottaa ikääntyneiden välimuotoisen asumisen ratkaisuja ja tulevia tarpeita

Ympäristöministeriön tilaama raportti kuvaa ikääntyneiden ns. välimuotoisen asumisen nykyistä tilannetta sekä tulevaisuuden tarpeita. Ikääntyneiden välimuotoisella asumisella tarkoitetaan tehostetun p...

13.3.2020
Verkkoinfosta tietoa asuinrakennusten energia-avustusten hakuun – Katso tallenne ja tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin

Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin voi hakea uutta energia-avustusta. Avustusta myönnetään yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosina 2020-2022. Motiva, ympäristöministeriö, Asumise...

6.3.2020
Valtionavustus lajien uhanalaisuusarvioinnista vastaavien työryhmien ja muiden uhanalaisten lajien suojelua edistävien työryhmien toimintaan sekä uhanalaisuusarviointia palvelevaan lajiston valtakunnalliseen seurantaan

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2020 valtionavustuksen lajien uhanalaisuusarvioinnista vastaavien työryhmien ja muiden uhanalaisten lajien suojelua edistävien työryhmien toimintaan, u...

6.3.2020
Koehanke ravinteiden kierrätyksen, symbioosin, fosforin talteenoton tai niiden yhdistelmän toteuttamiseksi – tiedustelu kiinnostuksesta

Ympäristöministeriö kartoittaa toimijoiden kiinnostusta ja edellytyksiä ravinteiden kierrätyksen, symbioosin, fosforin talteenoton tai niiden yhdistelmän koehankkeisiin. Kiinnostuksesta pyydetään ilmo...

6.3.2020
Ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta julkaistu

Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Ohjetta voidaan käyttää kaikessa rakentamisessa: se tukee pyrkimyksessä estää rakenteiden ja rakennusosien haitall...

2.3.2020

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle