Hyppää sisältöön

Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Lausuntopyyntö jokihelmisimpukan suojelun strategiasta ja toimenpidesuunnitelmasta 2020–2030

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja jokihelmisimpukan eli raakun suojelemiseksi laaditusta strategiasta ja toimenpidesuunnitelmasta 2020–2030. Lausuntoja voi jättää verkkolomakkeella 31.8.2020 saakk...

1.7.2020
Vastaa kyselyyn – miten kulttuuriympäristö näkyy elämässäsi?

Haluaisimme kuulla, miten kulttuuriympäristö näkyy sinun elämässäsi ja miten pidät siitä huolta. Nyt käynnistyvä kysely tukee Kulttuuriympäristöstrategian arviointia. Toivomme kyselyn avulla runsaasti...

26.6.2020
Tuulivoima-avustusten haku käynnistyy

Tuulivoima-avustusten haku käynnistyy Vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioon sisältyvät avustukset tuulivoimakaavoitukseen tulevat haettavaksi. Määräraha suunnataan maakunnan liitoille ja kunn...

24.6.2020
Ympäristöministeriö valmistelee uhanalaisten ja puutteellisesti tunnettujen lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelmaa

Uuden tutkimusohjelman tavoitteena on lisätä tietämystä Suomen lajeista ja luontotyypeistä sekä niiden muutoksista, erityisesti huomioiden ilmastonmuutoksen vaikutukset. Tutkimusohjelma koskee erityis...

23.6.2020
Lähiöohjelman rahoittamat kohteet valittu

Lähiöohjelmaa vuosina 2020-2022 toteuttavat hankkeet on valittu. Ohjelma tukee lähiöiden kehittämistä erityisesti Suomen suurimmissa kaupungeissa ja tuottaa tietoa lähiöiden kehittämisen tueksi.

22.6.2020
Monitieteinen tutkijayhteistyö osaksi luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen valmistelua

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen tieteellisen taustan vahvistamiseksi on ympäristöministeriön johdolla aloitettu monitieteinen tutkijayhteistyö. Tutkijayhteistyöllä tavoitellaan monipuolista ja...

18.6.2020
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Jouluvuonon väylän parantamishankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin asiakirjoista

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Norjan ympäristöviranomaisilta ilmoituksen Jouluvuonon (Leirpollen) väylän parantamishankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin asiakirjoista. Ympäristöministeriö p...

16.6.2020
Neuvottelut MAL-sopimuksista käyntiin Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kanssa

Valtio käynnistää neuvottelut kolmen uuden kaupunkiseudun kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista. Neuvottelut alkavat tällä viikolla Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseutuje...

9.6.2020
Vedenalaista meriluontoa inventoiva VELMU-ohjelma European Natura 2000 Awards -finaalissa

Vedenalaista meriluontoa kartoittava VELMU-ohjelma on valittu Euroopan komission European Natura 2000 Awards -finalistiksi. Vuoden 2020 finaalipaikka on tärkeä huomionosoitus pitkäjänteisestä työstä m...

9.6.2020
Ympäristöministeriö pyytää kommentteja uuden rakentamisen lupajärjestelmän ja rakennusvalvonnan järjestämisen pykäläluonnoksista

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen työ on edennyt vaiheeseen, jossa ympäristöministeriö pyytää kommentteja rakentamisen lupajärjestelmää ja rakennusvalvonnan järjestämistä koskevista alus...

9.6.2020
Edistystä pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisessa ja puhdistetun maa-aineksen hyödyntämisessä

Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian (PIMA-strategian) toteutumista arvioivan seurantaraportin mukaan pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen maa-aineksia kaivamatt...

9.6.2020
Asuntopoliittisen ohjelman laadintaa koronan varjossa

Asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmistelu on jatkunut koronapandemian aikanakin rivakkaan tahtiin, kirjoittaa työryhmän puheenjohtaja Hannele Pokka. Ehdotuksen asuntopoliittiseksi ohjelmaksi on ...

5.6.2020
Valtakunnallisessa kokeiluhankkeessa etsittiin keinoja ympäristöhallinnon yhteistyön parantamiseen

Aluehallintovirastot ja ELY-keskukset ovat vuoden 2019 ja kevään 2020 aikana kokeilleet ympäristötehtävissään erilaisia yhteistyön kehittämiseen ja asiakaslähtöisyyden parantamiseen tähtääviä toiminta...

4.6.2020
Kaksi viikkoa aikaa hakea tukea puurakentamisen verkostojen kehittämiseen – hankkeet voivat olla pieniä tai suuria

Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman neljännellä hakukierroksella tuetaan teollisen puurakentamisen ratkaisuja kehittäviä hankkeita. Hankehaku päättyy 15. kesäkuuta.

1.6.2020
Uudet ryhmät tukevat Ryhti-hankkeen työtä

Ota Ryhti-hanke seurantaan. Parhaillaan käynnissä on markkinavuoropuhelu uuden tietojärjestelmän pääkehittäjän valitsemiseksi. Samalla edistyy työ tiedon yhteentoimivuuden ja tietomallien parissa. 

29.5.2020
Luonnonsuojelulain kehittämistarpeita arvioitu

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen ohjausryhmä käsitteli tänään 25.5. luonnonsuojelulain kehittämistarpeista tehtyä arviointia. Edellisen, vuonna 2010 tehdyn arvion, jälkeen toimintaympäristössä ...

25.5.2020
Ympäristöministeriö alkaa valmistella kansallista pölyttäjästrategiaa laajassa yhteistyössä

Kansallisen pölyttäjästrategian tavoitteena on ehkäistä ja pysäyttää pölyttäjähyönteisten monimuotoisuuden ja määrän väheneminen, kääntää kehityssuunta myönteiseksi ja siten turvata pölyttäjien tuotta...

20.5.2020
Ympäristöministeriö myöntää öljyjätteiden keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin liittyviä valtionavustuksia

Ympäristöministeriö voi myöntää valtionavustusta vuonna 2020 öljyjätteiden keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin liittyviin investointeihin ja hankkeisiin sekä öljyjätteen keräykseen liittyviin ti...

15.5.2020
Ympäristöministeriö muuttanut suurten polttolaitosten kansallista siirtymäsuunnitelmaa

Ympäristöministeriö on muuttanut suuria polttolaitoksia koskevaa kansallista siirtymäsuunnitelmaa poistamalla suunnitelmasta neljä laitosta.

13.5.2020
Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriön kehittämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä siirrettiin koekäyttöön syyskuussa 2019. Koekäytön päättyessä arviointimenetelmä siirtyy nyt viralliselle lausuntokierroks...

8.5.2020

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle