Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Anna-Leena Seppälä alueet ja yhdyskunnat -yksikön päälliköksi

Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston alueet ja yhdyskunnat -yksikköä johtaa 15. elokuuta alkaen Anna-Leena Seppälä.

15.8.2019
Speech given by Minister of Environment and Climate Change Krista Mikkonen during an exchange of views with the European Parliament's ENVI Committee on 23 July 2019

Dear chair, honorable members of the European Parliament. It’s my pleasure to be with you today. I would like to share with you the plans of the Finnish Presidency of the Council in the field of envi...

23.7.2019
Kestävää kasvua ja kehitystä kaupunkiin – ympäristöministeriö jakaa kuusentaimia Helsingin festivaalivieraille

Kaupungistuminen muovaa ympäristöämme kiihtyvällä vauhdilla, ja asettaa samalla monia haasteita sekä luonnon että ihmisten hyvinvoinnille. Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma ja Kestävä kaupu...

18.7.2019
Pysyvien ympäristömyrkkyjen lainsäädäntö kiristyi

Uudistettu EU:n asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP-yhdisteet) astuu voimaan tänään 15.7.2019. Asetus tiukentaa entisestään erityisesti tiettyjen bromattujen palonsuoja-aineiden, perfluorat...

15.7.2019
Uusi verkkopalvelu auki - seuraa toimia vesien ja meren hyväksi

Tiesitkö, että vesien ja Itämeren tilan parantamiseksi on meneillään tuhansia toimenpiteitä ympäri Suomen? Näiden eri vesiensuojelutoimien etenemistä voi seurata uudessa verkkopalvelussa osoitteessa y...

4.7.2019
Ministeri Mikkonen tavattavissa kirjastokiertueella

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ministerit kiertävät kesän aikana kirjastoissa esittelemässä hallitusohjelmaa ja keskustelemassa siitä suomalaisten kanssa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista...

26.6.2019
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta Viron merialuekaavaksi

Ympäristöministeriö pyytää viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä lausuntoja ja mielipiteitä luonnoksesta Viron merialuesuunnitelmaksi ja siinä esitetyistä ympäristövaikutuksista.

4.6.2019
Arktinen biodiversiteetti: Linssin läpi -valokuvanäyttely ympäristöministeriön aulassa

Arktinen biodiversiteetti: Linssin läpi -valokuvanäyttely käsittelee arktisen luonnon monimuotoisuutta ja esittelee samannimisen kansainvälisen valokuvakilpailun parhaimmistoa. Näyttelyn teokset nost...

22.5.2019
Osallistu Yhdessä ulos -tapahtumapäivään 23.5.2019

Suomen lasten metsäretkipäivää ja kansainvälistä Ulkoluokkapäivää vietetään tänä vuonna yhdessä torstaina 23.5. Yhteisellä tapahtumapäivällä kannustetaan kaikkia lähtemään lasten kanssa keväiseen luon...

20.5.2019
Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttamista koskeva raportti lausuntokierrokselle

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttamista koskevan tutkimushankkeen loppuraportti luovutettiin tänään 15.5. ympäristöministeriölle. Raportti lähtee lausuntokierrokselle lähiaikoina.

15.5.2019
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuteen liittyen

Tanskan viranomaiset ovat pyytäneet ympäristöministeriöltä palautetta Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon ympäristövaikutuksista, jotka kohdistuvat Suomee...

14.5.2019
Kerro kantasi: Miltä tulevaisuuden kaavoitus näyttää?

Ympäristöministeriön käynnistämä Kuntapilotti-hanke on tuottanut ehdotuksia tietomallipohjaisen kaavoituksen toteuttamiseen. Tavoitteena on sujuvoittaa kaavoitusta tekemällä kaavatiedosta koneluettava...

17.4.2019
Ota kantaa: Miten maankäyttöpäätöksiä tulisi kehittää?

Millaisia ovat tulevaisuuden maankäyttöpäätökset? Ympäristöministeriö kerää Ota kantaa -kyselyllä palautetta Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen kehittämistyötä varten 5.5.2019 saakka.

15.4.2019
Kansalliselle IPCC-työryhmälle Vuoden Maineteko 2018 -tunnustus

Kansainvälisten huippuyliopistojen suomalaiset Alumni-klubit palkitsivat IPCC-työryhmän työstään ilmastonmuutoksen tietoisuuden lisäämiseksi. Valintaperusteena oli se, että kansallinen IPCC-työryhmä o...

1.4.2019
Selvitys Paimion parantolan tulevaisuudesta käynnistyy

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö ovat käynnistäneet selvitystyön koskien Paimion parantolan tulevaisuutta. Selvityshenkilöiksi on kutsuttu varatuomari Heikki Alanen ja diplomi-in...

29.3.2019
Erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle laaditaan suojelustrategia

Ympäristöministeriön asettama työryhmä laatii erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle eli raakulle suojelustrategian ja toimenpideohjelman. Työn on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

27.3.2019
Valtionavustus öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin

Ympäristöministeriö voi myöntää valtionavustusta Suomessa toimiville voiteluöljyjätehuoltoa harjoittaville yrityksille vuosina 2019 ja 2020. Avustusten tavoitteena on edistää öljyjätteen kattavaa valt...

22.3.2019
Lausuntoyhteenveto rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän luonnoksesta

Ympäristöministeriö pyysi 16.11.2018–10.1.2019 lausuntoja rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän luonnokseen. Lausuntoja saatiin yhteensä 42 taholta.

20.3.2019
Suomi osallistuu kaivoshankkeen YVA-menettelyyn Ruotsin Kaunisvaarassa

Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa Ruotsissa on käynnistymässä kaivoshankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). Kyse on hankkeesta, jossa Tapulin avolouhoksessa ja Kaun...

15.3.2019
Kulttuuriympäristöpäivät etsii lapsia ja nuoria osallistumaan eurooppalaiseen kilpailuun – pääpalkintona matka Strasbourgiin

Kulttuuriympäristön tekijät on lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu, jossa tutkitaan ja arvioidaan omaa ympäristöä ja sen kulttuuriperintöä. Kaikki alle 18-vuotiaat saavat osallistua kilpailuun ker...

15.3.2019

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen