Uutiset - uutiset

Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9

Julkaistu
Ympäristöministeriön Instagram-tilille vieraileva sisällöntuottaja kolmatta kertaa

Tällä viikolla ympäristöministeriön Instagram-tili päivittyy Kristo Vedenojan otoksilla. Vedenoja jakaa tilillä itse ottamiaan kuvia #munympäristö-teemalla. Instagram-vierailu on kolmas ympäristöminis...

12.6.2017
Matka merikonferenssiin -blogi: Tieto on valttia

New Yorkissa valtamerikonferenssissa OECD kertoi tänään oheistapahtumassa, mitkä sektorit kasvavat eniten merten hyödyntämisen ja käytön osalta. Merenkulku- ja rannikkoturismi on tilastossa ykkönen ja...

9.6.2017
Kansainvälinen luonnonvarapaneeli nivoo työtään tiiviimmin kestävän kehityksen tavoitteisiin

YK:n ympäristöohjelman UNEPin alainen kansainvälinen luonnonvarapaneeli aikoo nivoa toimintaansa entistä enemmän kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen tukemiseen.

8.6.2017
Kiertotaloutta edistäviä ideoita etsitään kokeiluhaun avulla

Suomi tähtää kiertotalouden kärkimaaksi. Onko sinulla jokin idea, jonka avulla asumisesta, liikkumisesta tai ruuasta voisi tehdä kiertotalouden periaatteiden mukaista? Olisiko ideaasi mahdollista koke...

8.6.2017
Suomi ja Tunisia vauhdittivat ympäristöalan yhteistyötä

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen tapasi Tunisian paikallisasiain- ja ympäristöministerin Riadh Mouakharin Helsingissä 7.6.2017. Vesi-, jäte-, kiertotalous- ja cleantech-teemoi...

7.6.2017
Asemanseutujen kehittämiseen haetaan ideoita Tanskasta

Asemanseudut halutaan muuttaa ilmastoystävällisten valintojen kotipesäksi, joissa liikkuminen, asuminen, työnteko ja palvelut ovat vähähiilisiä. Tuore raportti kertoo, miten Tanskan asemanseutuja on k...

7.6.2017
Kansainvälinen luonnonvarapaneeli kokoontuu Helsingissä 6.–9.6.

Luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristövaikutusten huippunimet kokoontuvat tällä viikolla Suomeen, kun YK:n ympäristöohjelman UNEPin alainen kansainvälinen luonnonvarapaneeli (International Resour...

5.6.2017
Maailman kiertotalousosaajat kokoontuvat Finlandiatalolle 5.-6.6.

Ympäristöministeriö on mukana, kun ensimmäistä kertaa järjestettävä kiertotaloustapahtuma World Circular Economy Forum (WCEF) kokoaa lähes 1500 ihmistä 90 eri maasta yhteen Finlandiatalolle. Tarkoitu...

2.6.2017
Ympäristörikkomusten määrä kasvoi viime vuonna

Vuonna 2016 esitutkintaviranomaisten kirjaamien ympäristörikosten määrä kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Ympäristörikoksia kirjattiin vuonna 2016 yhteensä 511, kun taas vastaava luk...

2.6.2017
Ympäristöministeriössä on siirrytty @ym.fi-päätteisiin sähköpostiosoitteisiin

Ympäristöministeriön sähköpostiosoitteet ovat vaihtuneet @ymparisto.fi -päätteisistä uusiin @ym.fi -päätteisiin osoitteisiin. Myöskään miljo.fi tai environment.fi -päätteiset sähköpostiosoitteet eivät...

31.5.2017
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä teki kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen yhdessä syömisestä

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä on tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumussivustolle kulttuuriympäristösitoumuksen, jossa se haastaa kaikki ihmiset osallistumaan Syödään yhdessä kai...

30.5.2017
YM mukana Kiertotalouden yössä

Ympäristöministeriö osallistuu SITRAn ja Helsinki Think Companyn järjestämään Kiertotalouden yöhön, joka järjestetään tiistain ja keskiviikon välillä 6.-7.6.2017. Kyseessä on World Circular Economy Fo...

26.5.2017
Maankäyttö- ja rakennusasetukseen muutos

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. Asetus liittyy maankäyttö- ja rakennuslain 1.5.2017 voimaan tulleeseen muutokseen, jolla toteutetaan hallitusoh...

24.5.2017
Århusin sopimuksen viides toimeenpanoraportti valmis

Ympäristöministeriö on tehnyt tilannekatsauksen Århusin sopimuksen täytäntöönpanoon edellisen, vuodenvaihteessa 2013–2014 tehdyn raportin pohjalta. Århusin sopimus on tiedonsaantia, kansalaisten osall...

24.5.2017
Vesi- ja ympäristölupia voi nyt hakea vaivattomasti sähköisen palvelun kautta

Torstaina 18.5.2017 julkaistaan ympäristöasioiden lupapalvelu, jolla voi hakea sähköisesti vesi- ja ympäristölupaa valtion lupaviranomaisina toimivilta aluehallintovirastoilta. Ympäristöasioiden lupap...

18.5.2017
Lausuntopyyntö sosiaalisen asumisen osuuskuntamallia koskevasta selvityksestä

Ylijohtaja Hannu Rossilahti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta on laatinut asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen toimeksiannosta selvityksen sosiaalisen asumisen osuusku...

17.5.2017
Uusi YVA-laki voimaan

Uudistettu YVA-laki astuu voimaan tiistaina 16.5.2017. Uuden lain myötä hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi sujuvoituu ja merkittävien ympäristövaikutusten painoarvo arvioinnissa kasvaa.

16.5.2017
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, VN:n asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta sekä YM:n asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten ku...

10.5.2017
Suomi aloittaa Arktisen neuvoston puheenjohtajana

Arktisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Suomelle Alaskan Fairbanksissa pidettävässä Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa 11.5. Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka osallistuu ...

10.5.2017
Kansainvälisten kemikaali- ja jätesopimusten osapuolet kokoontuivat

Kolmen kansainvälisen kemikaali - ja jätesopimuksen yhteinen kokous pidettiin Genevessä 24.4.–5.5.2017. Kokouksen osanottajamäärä oli historiallisen suuri: 1300 henkilöä yli 170 maasta kokoontui yhtee...

8.5.2017

Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9