Uutiset - uutiset

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Ympäristöministeriön virkamiesten näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle

Ympäristöministeriö on laatinut näkemyksensä siitä, mitä tulevan hallituksen ohjelmaan tulisi ministeriön virkamiesten näkökulmasta sisällyttää. Näkökulman seitsemän tavoitetta koskevat muun muassa il...

4.3.2019
Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaari 20.3.2019

Ympäristöministeriö järjestää vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin keskiviikkona 20.3.2019 klo 9-16.30. Seminaarissa kuullaan ajankohtaisimmat kuulumiset vähähiilisen rakentamisen tiekartan tilan...

4.3.2019
Haettavana harkinnanvaraiset valtionavustukset toimittajien ja kuvaajien matkoihin sekä muuhun viestintään

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2019 valtionavustusta ympäristöministeriön strategisia vaikuttavuustavoitteita ilmaisevaan viestintään. Haku alkaa 1.3.2019 ja tämän kuulutuksen vaatim...

1.3.2019
Pitkän aikavälin peruskorjausstrategian laatiminen käyntiin – tavoitteena muuttaa rakennuskanta erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi

Ympäristöministeriö käynnistää yhdessä Motiva Oy:n, VTT:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa uuden pitkän aikavälin peruskorjausstrategian laatimisen. Strategian laatiminen on osa viime vuonna vo...

28.2.2019
Komissiolta palaute vesienhoidosta ja tulvariskien hallinnasta

EU-komissio on 26.2.2019 julkaissut raportin vesipolitiikan puitedirektiivin ja tulvadirektiivin täytäntöönpanon edistymisestä Euroopan unionin neuvostolle ja parlamentille. Raportissa on suosituksia,...

27.2.2019
Haasteiden Temppelissä jaettiin kiertotalous- ja vesiratkaisuja

Ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeiden tuloskiertue huipentui 30.1. Joensuun Tiedepuistoon. Temple of Challenge –tilaan kerääntyi yli sata henkeä vaihtamaan tietoa kierrätysravinneyrittäjyydestä, jä...

15.2.2019
Juice Leskisen klassikko ministerin käsittelyssä: Bluesia Pieksamäen asemalla avasi Euroopan kulttuuriympäristöpäivät

Ympäristöministeriön auditorio muuttui 5.2.2019 viihteen ja taiteen tilaksi ministeri Kimmo Tiilikaisen, kitaristi Klaus Lavilan ja digiharmonikkataiteilija Netta Skogin blues-ilottelun myötä. Katso h...

7.2.2019
Lausuntopyyntö Suomen osallistumisesta kaivostoimintaa koskevan hankkeen YVA-menettelyyn Ruotsin Kaunisvaarassa

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Ruotsin ympäristöviranomaiselta Espoon sopimuksen mukaisen ilmoituksen liittyen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käynnistymiseen hankkeessa, joka koskee k...

6.2.2019
Uusi opas savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta julkaistu

Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta. Oppaassa esitetään esimerkein, kuinka suunnitella ja toteuttaa rakentamismääräysten vaatimukset täyttävä sav...

4.2.2019
YVA-menettelyä edellyttävien hankkeiden päivitetty luettelo voimaan 1.2.

YVA-lain liitteenä 1 olevan hankeluettelon päivitystä koskeva laki on vahvistettu. Päivitetty hankeluettelo astuu voimaan 1.2.2019.

31.1.2019
Korvaus kansalaisjärjestöille kansainvälisiin ympäristökokouksiin osallistumiseksi

Ympäristöministeriö ja ulkoministeriö myöntävät suomalaisille kansalaisjärjestöille matkakorvausta, jotta järjestöt voivat osallistua keskeisimpien ympäristösopimusten, kuten biodiversiteetti-, ilmast...

31.1.2019
Selvitys: Rakennusperintöavustuksilla paljon myönteisiä vaikutuksia

Rakennusperinnön hoitoon ja kunnostukseen tarkoitetuilla avustuksilla on ollut iso merkitys kunnostetun rakennuksen säilymiseen ja käyttöön, käy ilmi ympäristöministeriön teettämästä selvityksestä.

29.1.2019
Ympäristöministeriön selvitys: kaavojen digitoinnin käytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea

Suomessa on noin 57 500 voimassa olevaa asemakaavaa. Suuri osa näistä on jo eri tavoin digitaalisia, mutta kaavoja on paljon edelleen rasterikuvina tai paperilla. Tiedot käyvät ilmi ympäristöministeri...

23.1.2019
Kärkihanke paransi Suomen osaamista ravinteiden kierrätyksessä

Hallituksen kärkihankkeesta ravinteiden kierrätyksen lisäämiseksi ja Itämeren ja vesiensuojelun tehostamiseksi on valmistunut ulkopuolinen vaikuttavuuden arviointi. Arvioinnin perusteella jäteveden ra...

17.1.2019
Itämeren suojelukomissio laatii Suomen johdolla kunnianhimoista merensuojelusuunnitelmaa

Suomi on Itämeren suojelukomission, Helcomin, puheenjohtajana kahden vuoden ajan vuosina 2018-2020. Puheenjohtajana Suomi on keskeisesti vaikuttamassa siihen, minkälaista yhteistyötä Itämeren alueella...

15.1.2019
Opas: Myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa

Ympäristöministeriön tuore opas tarjoaa konkreettisia ohjeita suojeltujen ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen.

10.1.2019
Valkeakosken Kaapelinkulma -kaivoshankkeen ympäristölupa ja -valvonta kunnossa

Julkisuudessa viime päivinä esillä olleen Dragon Mining Ltd.:n Valkeakosken kultakaivoshankkeen ympäristövalvonnasta ei ole löytynyt huomautettavaa.

2.1.2019
Lannasta iloa ja hyötyä

Iso joukko kierrätysravinteiden tuotannon, biomassojen käsittelyn ja alueellisen yhteistyön ammattilaisia kokoontui Seinäjoelle 10.12. Tapahtumassa jaettiin kokemuksia ravinteiden kierrätyksen ja vesi...

20.12.2018
Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2019 alusta voimaan tulevat säädökset

Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee 1.1.2019 voimaan uusia säädöksiä.

20.12.2018
Seminaari luonnonsuojelun rahoituksesta 30.11.2018

Mitä rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja hoitoon Natura 2000-alueilla ja niiden ulkopuolella? Minkälaisia kokemuksia erilaisten EU- tai kansallisten rahoituslähte...

17.12.2018

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
...
10
Seuraava Viimeinen