Uutiset - uutiset

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Sähköinen osallistuminen vakiintumassa alueidenkäytössä, eriarvoistuminen huolettaa

Sähköinen osallistuminen on vakiintumassa osaksi alueidenkäytön suunnittelua. Uudet ”tulevaisuuden” välineet, kuten 3D-mallit ja täydennetyn todellisuuden sovellukset koetaan hyödyllisiksi, mutta digi...

20.9.2018
Joukko ympäristöministeriön asiantuntijoita siirtää toimistonsa viikoksi Pohjois-Pohjanmaalle

Ympäristöministeriön asiantuntijoita rakennetun ympäristön osastolta vierailee Oulussa, Hailuodossa ja Tyrnävällä 17.—20. syyskuuta. Vierailun tarkoituksena on tutustua paikalliseen toimintaan sekä ku...

17.9.2018
Turkistarhauksen uusi ympäristönsuojeluohje julkaistu

Ympäristöministeriön uusi turkistarhauksen ympäristönsuojeluohje pyrkii erityisesti edistämään vesiensuojelua, mutta se sisältää tietoa myös muista ympäristönsuojelunäkökohdista. Lisäksi ohjeessa on t...

14.9.2018
Sustainable City – Kestävä kaupunki valtasi Jätkäsaaren 6.9.

Ympäristöministeriö järjesti torstaina 6.9.2018 kestäviä kaupunkeja koskevan tapahtumapäivän Helsingin Jätkäsaaressa. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja kotimaisilta kärkinimiltä ja kansainvälisiltä...

6.9.2018
Euroopan kulttuuriympäristöpäivät ennätysvilkkaat – Kulttuuriperintö ja tarinat esillä sadoissa tapahtumissa

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien pääajankohtaa vietetään 3.—9.9.2018. Juhlista kulttuuriympäristöjä osallistumalla kävely- ja pyöräilyretkille erilaisiin kulttuuriympäristöihin, tarinoidenkeruutapah...

30.8.2018
Keskustelua ikääntyneiden asumista helpottavista teknologioista Helsingissä 4.9.2018

Ikäteknologiaverkosto järjestää keskustelutilaisuuden otsikolla ”Asuminen meille – tulevaisuuden teknologiaa mukavuuskortteleissa”. Paneelikeskustelun teemoina ovat tulevaisuuden ikääntyneet, nyt noin...

29.8.2018
#suojelentätä-kuvakisan voittokuvaksi Suvilahden skeittipuisto

Ympäristöministeriö kannusti kesän aikana #suojelentätä-kampanjassa jokaista tarkkailemaan arkista kulttuuriympäristöään uusin silmin. Kampanjan yhteydessä Instagramissa järjestetyn kuvakisan voittaji...

28.8.2018
Suomi rakentaa vesiturvallista maailmaa uudella strategialla

Finnish Water Way on Suomen uusi laajalla yhteistyöllä syntynyt strategia vesiturvallisen maailman luomiseen vuoteen 2030 mennessä.

22.8.2018
Luontopaneelille haetaan uutta puheenjohtajaa – tarjolla kansainvälisen luonnonsuojelun näköalapaikka

Suomen luontopaneeli hakee puheenjohtajaa kaudelle 2019–2022. Tehtävä tarjoaa näköalapaikan kansainväliseen luonnon monimuotoisuustyöhön ja mahdollisuuden toimia keskeisenä tieteen viestin välittäjänä...

16.8.2018
Ruotsin merialuesuunnitelmaluonnokset ja niiden ympäristöselostukset lausunnolla

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Ruotsin merialuesuunnitelmaluonnoksista ja niiden ympäristöselostuksista 10.9.2018 mennessä.

25.7.2018
Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeelta lähes 83 000 euroa avustuksia kuntien puurakentamiseen

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma on myöntänyt yhteensä 82 600 euroa avustusta kahdelle hankkeelle, jotka edistävät kuntien puurakentamisen kokeilu-, käynnistämis- tai tutkimustoimenpiteitä...

19.7.2018
Valtioneuvosto käsitteli komission lakialoitetta kertakäyttömuoveista

Valtioneuvosto lähetti eduskunnan käsiteltäväksi Euroopan komission kertakäyttömuoveja koskevan lainsäädäntöaloitteen. Valtioneuvoston alustavan kannan mukaan merten roskaantumiseen on tärkeää puuttua...

13.7.2018
Unescon maailmanperintöluetteloon ehdotettavia kohteita keränneeseen kyselyyn tuli toista sataa vastausta

Ympäristöministeriö ja museovirasto pyysivät suomalaisilta ehdotuksia kohteista, jotka kannattaisi sisällyttää Suomen maailmanperinnön kansalliseen aieluetteloon. Perjantaina 6.7. päättyneeseen kysely...

9.7.2018
Ympäristöministeriö pyytää kommentteja kaavatyyppejä ja kaavan vaiheita kuvaavasta koodiluettelosta

Ympäristöministeriö on käynnistänyt EU:n INSPIRE-direktiivin edellyttämien kaavoituksen koodiluetteloiden laatimisen. Ensimmäisenä laaditaan kaavatyyppejä ja kaavan vaiheita kuvaavat kansalliset koodi...

25.6.2018
EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos julkaistu

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos julkaistiin tänään. Muutos tulee voimaan 20 päivän kuluttua tästä päivästä, minkä jälkeen jäsenvaltioilla on 20 kuukautta aikaa viedä direktiivin si...

19.6.2018
Ruotsin myöntämä Nord Stream 2 -lupa saatavilla

Ruotsi on toimittanut Nord Stream 2 -maakaasuputkihanketta koskevan lupapäätöksen Suomelle.

18.6.2018
Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeen avustukset kuntien puurakentamisen hankkeisiin – haku käynnissä 5.7. asti

Ympäristöministeriön johdolla laadittu valtioneuvoston yhteinen puurakentamisen toimintaohjelma rahoittaa valtionavustuslain (688/2001) mukaisena avustuksena hankkeita, jotka edistävät puun käyttöä ka...

14.6.2018
Raportti: Jätteiden keräystavoitteisiin yltäminen vaatii nykyistä tiukempia velvoitteita Suomessa

Ympäristöministeriön teettämässä hankkeessa selvisi, että kansallisen tason erilliskeräysvelvoitteet, painoon perustuvat jätemaksut ja nykyistä laajempi lajitteluneuvonta saattaisivat olla toimivia yh...

13.6.2018
YK:n Cristiana Pașca Palmer Suomessa: Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ihmiskunnan suurin haaste

YK:n apulaispääsihteeri ja luonnon monimuotoisuussopimuksen johtaja Cristiana Pașca Palmer vierailee Suomessa 10.–12.6.

11.6.2018
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelujaostot asetettu

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä on tänään asettanut viisi valmistelujaostoa työnsä tueksi.

11.6.2018

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen