Uutiset - uutiset

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Meren tilan parantamiseksi tarvitaan jatkotoimia osoittaa uusi tila-arvio

Itämeren tilasta on valmistunut laaja tietopaketti Suomen meriympäristön tila 2018. Raportissa on määritelty, mitä Itämeren meriympäristön ”hyvä tila” tarkoittaa, ja meriympäristön tila vuosina 2011–2...

13.12.2018
Hakuilmoitus valtionavustuksesta vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2019 valtionavustuksen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi. Hakuaika alkaa 10.12.2018 ja tämän ilmoituksen kohda...

10.12.2018
Kulttuuriympäristöaiheinen joulukalenteri avattu – kurkista luukkujen taakse!

Joulukalenteri on tärkeä osa monien jouluperinteitä. Viime vuonna suuren suosion saavuttanut Kulttuuriymparistomme.fi-palvelun joulukalenteri palaa ilahduttamaan ja jakamaan erilaisia kulttuuriympäris...

1.12.2018
Littoistenjärven jännitysnäytelmä ja muita kertomuksia

Mitä on opittu vesienhoidosta viime vuosiena? Miten yhdistetään luontoarvojen vaaliminen ja maatalous? Kuinka hallitaan ravinnekuormitusta pelloilta ja kaupungeista? Vastauksia muun muassa näihin kysy...

30.11.2018
Ministeri Tiilikaisen Egyptin matka peruuntuu sairastumisen vuoksi

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen oli määrä johtaa Suomen valtuuskuntaa Egyptin Sharm El-Sheikhissä alkavan YK:n luonnon monimuotoisuuskokouksen korkean tason osuuden aikana 14...

13.11.2018
Mitä ravinteiden kierrätyksen hankkeet saivat liikkeelle?

Kuluvan hallituskauden aikana on parannettu ravinteiden hyötykäyttöä sekä tehostettu Itämeren ja vesien suojelua. Työn tuloksia esittelevä kiertue on käynnistymässä. Kiertueella esitellään työn vaiku...

8.11.2018
Euroopan kulttuuriympäristöpäivät vievät viihteen ja taiteen tiloihin vuonna 2019

Millainen tila herättää kokemukset ja tarinat eloon? Tätä pohditaan lukuisissa tapahtumissa vuonna 2019, kun Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietetään teemalla "viihteen ja taiteen tiloissa".

8.11.2018
Tommi Laantista lähiympäristöstä ja asumisesta vastaava päällikkö ympäristöministeriöön

Ministeri Tiilikainen on määrännyt asuntoneuvos Tommi Laantin ympäristöministeriön lähiympäristö ja asuminen -yksikön päälliköksi ajalle 1.11.2018–31.5.2020.

1.11.2018
Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisten valtionavustusten haku vuodelle 2019 on käynnissä

Ympäristöministeriön hallinnonalan valtionavustusten hakuaika vuodelle 2019 on alkanut. Haku on käynnissä 24.10.2018 alkaen ja 30.11.2018 asti. Tiettyjen avustusten osalta hakuaika saattaa olla toinen...

24.10.2018
Lausuntopyyntö Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden luoteisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä hankkeen Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä.

19.10.2018
Selvitys: jätteiden energiahyödyntämisen asemaa parannettava

Suomessa tulisi harkita tiettyjen jätteiden energiahyödyntämisen aseman paran­tamista ja selkeyttämistä osana jätteen käsittelyä ja kierrätystä. Lisäksi on selvittävä, miten jäteperäisten kierrätyspol...

12.10.2018
Mrluudistus.fi-sivusto on avattu

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta kertova verkkosivusto on avattu tänään. Sivustolla on tietoa siitä, mitä asioita uudistus koskee, miten työ etenee, koska on luvassa tapahtumia tai mu...

5.10.2018
Ilmansuojeluohjelma tavoittelee terveellisempää puun polttoa

Julkisuudessa on ajoittain oltu huolissaan puun pienpolton tulevaisuudesta ja aikeista kieltää se lainsäädännöllä. Näin ei olla tekemässä, vaan jatkossakin Suomessa tullaan nauttimaan takkojen, kiukai...

5.10.2018
Ministeri Tiilikainen kuunteli sidosryhmiä maatalouden uusista vesiensuojelukeinoista

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kutsui 1. lokakuuta sidosryhmiä keskustelemaan maatalouden uusista vesiensuojelukeinoista ja siitä, mihin vesiensuojelutoimia pitäisi suunnata...

1.10.2018
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen digijaosto asetettu

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä on asettanut työnsä tueksi Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit -valmistelujaoston. Kaikkiaan valmistelujaostoja on nyt kuu...

28.9.2018
Vaikuttavuustarinoita ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämishankkeista

Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Pekka Vanhala kartoitti ympäristöministeriön T&K-hankkeiden vaikuttavuutta.

26.9.2018
EU:n vesipuitedirektiivin toimivuutta arvioidaan – Suomikin kuulee sidosryhmiä

Euroopan komission järjestämässä vesikonferenssissa 20.–21.9. Wienissä käsiteltiin vesipuitedirektiivin toimivuutta ja kehittämistarpeita. Vesipuitedirektiivin myötä unionin jäsenmaat ovat sitoutuneet...

24.9.2018
Ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeiden tuloskiertue starttaa marraskuussa

Hallitusohjelman "Kiertotalouden läpimurto, puhtaat ratkaisut käyttöön” -kärkihankkeella parannetaan ravinteiden hyötykäyttöä sekä tehostetaan toimia Itämeren ja vesien suojelemiseksi. Lähes 100 hank...

24.9.2018
Sähköinen osallistuminen vakiintumassa alueidenkäytössä, eriarvoistuminen huolettaa

Sähköinen osallistuminen on vakiintumassa osaksi alueidenkäytön suunnittelua. Uudet ”tulevaisuuden” välineet, kuten 3D-mallit ja täydennetyn todellisuuden sovellukset koetaan hyödyllisiksi, mutta digi...

20.9.2018
Joukko ympäristöministeriön asiantuntijoita siirtää toimistonsa viikoksi Pohjois-Pohjanmaalle

Ympäristöministeriön asiantuntijoita rakennetun ympäristön osastolta vierailee Oulussa, Hailuodossa ja Tyrnävällä 17.—20. syyskuuta. Vierailun tarkoituksena on tutustua paikalliseen toimintaan sekä ku...

17.9.2018

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen