VAHTI muuttuu YLVAksi – ympäristölupien valvonnan sähköinen asiointi uudistuu

Uutinen 21.6.2017 klo 14.00

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmien valvontaosioon tehdään uudistus, joka tehostaa ympäristölupien valvontaa ja helpottaa toiminnanharjoittajien arkea. Lisäksi järjestelmään saadaan uudistuksen myötä kerättyä kuntien valvomien toimintojen ympäristötiedot.

Uudistuksen myötä lainsäädännön valmistelutyö helpottuu, kun kuntien valvomien toimijoiden ympäristönsuojelun valvontatiedot saadaan järjestelmään. Myös niiden kuntien työ, joissa ei entuudestaan ole ympäristönsuojelun valvontajärjestelmää, helpottuu.

Valtiolle ja kunnille ympäristölupavelvolliset ja rekisteröintivelvolliset toiminnanharjoittajat voivat toimittaa raportoinnit sähköisesti YLVAan vuoden 2018 alusta alkaen. Uudistetussa järjestelmässä on ajanmukaiset lomakkeet, joilla helpotetaan ja sujuvoitetaan käyttö- ja päästötarkkailua koskevien tietojen toimittamista.

Syyskuussa 2017 tulee voimaan kuntien laajennettu velvollisuus tallettaa tietojaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmiin. Järjestelmästä pyritäänkin tekemään kunnille mahdollisimman helppo. Mitä kattavampi ympäristönsuojelun sähköinen tietopohja on, sitä helpompi on tehdä alueellista sekä valtakunnallista tilastointia sekä raportointia.

Järjestelmän nimi muuttuu uudistuksessa VAHTIsta YLVAksi. Sen käyttäjiä ovat lähinnä ELY-keskusten virkamiehet, toiminnanharjoittajat ja kuntien ympäristöviranomaiset. Järjestelmän kehittäminen on osa hallituksen Luvat ja valvonta -kärkihanketta ja sen kehittämiseksi on asetettu hanke ajalle 17.1.2017–31.12.2018.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Juha Lahtela, ympäristöministeriö, p. 0295 250 371, etunimi.sukunimi@ym.fi