Vaikutusten arviointi kunnan vastuun rajauksesta yhdyskuntajätehuollossa valmistunut

Tiedote 6.7.2016 klo 9.10

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on rajata kunnille jätelaissa annetut yksinoikeudet asumisessa syntyviin jätteisiin alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen. Ympäristöministeriön tuoreen vaikutusarvion mukaan rajauksen keskeisimmät vaikutukset kohdistuisivat yksityisten jäteyritysten ja kuntien jätelaitosten toimintaedellytyksiin. Kokonaisuutena arvioiden muutoksen vaikutukset olisivat kuitenkin pieniä, sillä muutos kohdistuisi vain rajattuun joukkoon jätteen haltijoita ja suhteellisen vähäiseen jätemäärään.

Käytännössä rajaus tarkoittaisi, että julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa ja yksityisessä sosiaali-, terveys- ja koulutustoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen sekä maatalouden vaarallisen jätteen jätehuollon järjestäminen siirtyisi kunnan vastuulta jätteen tuottajien ja kiinteistön haltijoiden vastuulle.

Ympäristöministeriön teettämän arvioinnin kanssa samanaikaisesti on ollut vireillä julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistus. Lakiesitys annettiin eduskunnalle 22.6.2016. Ympäristöministeriö asettaa työryhmän selvittämään jätelain vastuurajauksen uudistamista sekä jätelain ja uudistuvan hankintalainsäädännön yhteensovittamista.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Sirje Stén, ympäristöministeriö, p. 0295 250 276, etunimi.sukunimi@ym.fi (8.7. asti)

Ympäristöneuvos Susanna Wähä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 325, etunimi.sukunimi@ym.fi