Vesiin liittyvien mittausten ja tutkimusten laadunvarmistusta koskevan asetuksen valmistelusta luovutaan

Uutinen 18.9.2015 klo 12.39

Ympäristöministeriössä on valmisteltu ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §:n nojalla annettavaa asetusta. Asetuksella oli tarkoitus säätää mm. vesitutkimuksia velvoitetarkkailuna tekevien yritysten hyväksymisen edellytyksistä. Tällöin tarkkailutoimintaa olisi voinut tehdä vain Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) hyväksymä toimija.

Ympäristöministeriössä on kuitenkin päädytty siihen, että asetuksen valmistelusta luovutaan.

Päätöksen taustalla ovat hallitusohjelman linjaukset. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa todetaan, että elinkeinoelämän kilpailukykyä ja yritystoiminnan edellytyksiä kaikessa päätöksenteossa vahvistetaan. Valmisteilla ollut asetus olisi vaikuttanut yhdistysten ja yritysten toimintaan kustannuksia lisäävästi. Lisäksi se olisi kasvattanut sekä valtion että yritysten hallinnollista taakkaa ja lisännyt yrityksiin kohdistuvaa sääntelyä.  

 

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0295 250 312