Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Jouluvuonon väylän parantamishankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin asiakirjoista

Uutinen 16.6.2020 klo 12.32

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Norjan ympäristöviranomaisilta ilmoituksen Jouluvuonon (Leirpollen) väylän parantamishankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin asiakirjoista. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä näistä asiakirjoista ja arvioinnin tuloksista viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä niiltä osin kuin vaikutusten voidaan katsoa kohdistuvan Suomeen.

Norjan rannikkoviranomainen Kystverket suunnittelee Jouluvuonon väylän parantamista ruoppaamalla ja väylämerkinnöin. Lisäksi tarkoituksena on perustaa ruoppausmassojen läjityspaikka Tenonvuonossa sijaitsevan Stangnesoddenin pohjoispuolelle.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Sops 67/1997, Espoon sopimus). Sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa on ympäristöministeriö.

Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön sähköpostitse viimeistään 14.8.2020 osoitteeseen kirjaamo(at)ym.fi.

Norjan toimittamat asiakirjat

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Essi Römpötti, p. 0295 250 048, etunimi.sukunimi@ym.fi