Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriö valmistelee uhanalaisten ja puutteellisesti tunnettujen lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelmaa

Uutinen 23.6.2020 klo 14.28

Uuden tutkimusohjelman tavoitteena on lisätä tietämystä Suomen lajeista ja luontotyypeistä sekä niiden muutoksista, erityisesti huomioiden ilmastonmuutoksen vaikutukset. Tutkimusohjelma koskee erityisesti lajeja, lajiryhmiä tai luontotyyppejä, joista on saatavissa lajien tai luontotyyppien uhanalaisarvioinnissa tai käytännön luonnonsuojelussa sovellettavia tuloksia. Hankehaku ohjelmaan aukeaa syksyllä.

Ohjelmassa rahoitetaan hankkeita, joissa tutkitaan esimerkiksi:

  • uhanalaisten tai puutteellisesti tunnettujen lajien elinympäristövaatimuksia ja suojelun keinoja
  • uhanalaisten tai puutteellisesti tunnettujen luontotyyppien esiintymistä, rakennetta ja toimintaa sekä suojelun tarvetta ja keinoja
  • erilaisia lajien, lajiryhmien tai luontotyyppien inventointimenetelmiä.

Ohjelmassa voidaan myös rahoittaa esimerkiksi laadukkaiden määritys- ja tunnistusoppaiden tai ekologisten lajiluetteloiden tuottamista.

Hankkeiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon lajien ja luontotyyppien uhanalaisarviointien tulokset ja toimenpide-ehdotukset sekä puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman (PUTTE) tulokset.

Tutkimusohjelman hankehaku aukeaa syksyllä 2020 ja hankkeiden toivotaan käynnistyvän alkuvuodesta 2021. Haku on tarkoitettu korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille, järjestöille ja muille organisaatioille tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä toimijoita. Yhteensä hankkeiden rahoittamiseen on käytettävissä enintään kaksi miljoonaa euroa vuosina 2021–2022.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Joona Lehtomäki, ympäristöministeriö, p. 029 5250016, joona.lehtomaki@ym.fi  (lomalla 1.7.–31.7.)

  • FI
  •  
  • SV