Ympäristöministeriön asetukset PE-putkien ja PE-putkien liittimien teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä lausunnoille

Uutinen 14.2.2020 klo 12.03

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetuksista rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien vesi- ja viemärilaitteistojen PE-putkien ja PE-putkien liittimien olennaisista teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä. Asetusten tarkoitus on edistää terveellistä ja turvallista rakentamista ja korjaamista.

Olennaisten teknisten vaatimusten asetukset kertovat tuotteiden ominaisuuksien vaatimustason ja luovat perustan kansalliselle tuotehyväksynnälle. Tyyppihyväksynnällä voidaan osoittaa tuotteiden kelpoisuus. Asetukset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä tuotehyväksyntälakiin ja ovat jatkoa rakentamismääräysten kokonaisuudistukselle.

Asetusten tarkoituksena on edistää rakennusten vesihuollon kannalta terveellistä ja turvallista rakentamista ja korjaamista sekä selkeyttää tuotteiden kelpoisuuden toteamista. Terveellisyysvaatimukset ovat erityisen tärkeitä talousveden kanssa kosketuksissa oleville tuotteille. Vaatimukset koskevat myös turvallisuutta, korroosiota ja pitkäaikaiskestävyyttä.

Lausuntoja voi antaa 27.3.2020 saakka.

Lisätietoja:

Yli-insinööri Kaisa Kauko, p. 0295 250 121, kaisa.kauko@ym.fi

Erityisasiantuntija Tomi Marjamäki, p. 0295 250 027, tomi.marjamaki@ym.fi