Ympäristöministeriön luontoympäristöosaston ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 15 hakijaa

Tiedote 12.2.2020 klo 12.20

Ympäristöministeriön luontoympäristöosaston ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.4.2020-31.8.2021 haki määräaikaan mennessä 15 henkilöä.

Virkasuhdetta hakivat

Petri Ahlroth
Saara Bäck
Tarja Haaranen
Heli Jutila
Markku Järvenpää
Matti Järvinen
Piotr Lehtonen
Anne Lindfors
Päivi Lundvall
Carita Maarit Johanna Oinonen
Jyri Ollila
Tarja Söderman

Hakijoiden joukossa oli lisäksi 3 hakijaa, jotka eivät halunneet nimeään julkisuuteen.

Lisätiedot

Hannele Pokka
kansliapäällikkö
0295 250 234
hannele.pokka@ym.fi