Digiä, papereita ja parempia prosesseja: säädösvalmisteluavustajan arkea

RSS
25.5.2018 Titta Nieminen
Titta Nieminen
 

Työskentelen ympäristöministeriössä säädösvalmisteluavustajana. Tämä kolmiosainen yhdyssana pitää sisällään hyvin erilaisia asioita riippuen siitä, missä vaiheessa talomme lainsäädäntöhankkeet kulloinkin ovat. Tehtävä on melko uusi: ministeriöömme perustettiin organisaatiouudistuksen yhteydessä vuonna 2015 säädösvalmisteluavustajan tehtävä tukemaan säädösvalmistelua. Meitä samalla nimikkeellä työskenteleviä on talossamme tällä hetkellä seitsemän.

Omalla kotipesälläni ympäristönsuojeluosastolla ja materiaalitalousyksikössä useat hankkeet ovat alkuvuodesta olleet lausuntovaiheessa. Ministeriössämme otettiin loppuvuodesta käyttöön osana sähköistyvää valtioneuvostoa lausuntopalvelu.fi, jonka käyttöönotossa me säädösvalmisteluavustajat olemme olleet keskeisessä roolissa. Katsomme yhdessä esittelijän kanssa palvelun teknisiä ominaisuuksia ja avustamme jakeluluettelon tekemisessä. Pyrimme myös huolehtimaan, että ministeriöstämme lähtevät lausuntopyynnöt ovat laadukkaita ja lausuntoprosessi olisi kokonaisuudessaan sujuva.

Viime viikkoina valtioneuvoston esittelyyn on mennyt useita asioita, joissa olen ollut avustajana mukana, joten päivät ovat olleet työntäyteisiä. Olen muun muassa taittanut esittelyyn meneviä säädöstekstejä ja tarkastanut niitä VaRalla, joka on työkalu ns. päätösasiakirjapohjilla laadittujen asiakirjojen rakenteen tarkastamiseen ja esitystavan muuntamiseen. Lisäksi olen organisoinut säädösten kääntämisiä ja laintarkastuksia, laatinut luonnoksia asioiden esittelylistoiksi valtioneuvoston sähköisessä päätöksentekojärjestelmässä (PTJ) ja pohtinut aikataulutuksia yhdessä esittelijöiden kanssa.

Usein me säädösvalmisteluavustajat myös hoidamme esittelyprosessiin kuuluvia hallinnollisia kuvioita. Näitä ovat muun muassa esittelylupapyyntöjen pyörittäminen ministeriön sisällä ja toisinaan myös oman talon ulkopuolella sekä allekirjoituskappaleista huolehtiminen. Viimeksi mainittu tarkoittaa allekirjoitusta vaativien säädösten toimittamista ministerille sinisissä leijonakantisissa allekirjoituskansioissamme. Allekirjoitukset tulevat tosin myös säädösvalmistelussa siirtymään yhä enemmän sähköiseen muotoon, ja näin on jo osittain tapahtunutkin.

Silloin, kun asioita ei ole juuri menossa valtioneuvoston esittelyyn, jää enemmän aikaa kehittämiseen ja mahdollisten muiden työtehtävien hoitamiseen. Itselläni ne liittyvät pitkälti kokouksien valmisteluun tai omassa yksikössäni määrärahaseurantaan ja neuvottelupäivien järjestelyihin. Säädösvalmisteluavustajien tiimin kanssa toimii hyvin yhteistyö myös yli osastorajojen, jos jostain syystä kiiretilanteissa tarvitaan apua toiselta osastolta.

Kaikkiaan olen työskennellyt ympäristöministeriössä vuoden 2011 syksystä lähtien kolmella eri osastolla hyvin eri tyyppisissä avustavissa tehtävissä: ryhmäsihteerinä, suunnittelijana ja nyt viimeiset 1,5 vuotta säädösvalmisteluavustajana. Koko tähänastisen ”ymppäurani” aikana säädösvalmisteluun ja sen kehittämiseen liittyvät tehtävät ovat vieneet mukanaan ja nykyisin toiminkin myös säädösvalmistelun ohjausryhmän sihteerinä ja vedän säädösvalmisteluavustajien tiimiä ministeriössämme.

Tällä hetkellä keskeistä on se, kuinka uudistuvat asianhallinta- ja digitalisaatiokuviot tulevat vaikuttamaan säädösvalmisteluun ja myös säädösvalmisteluavustajien tehtäviin. Tietyt osat prosessista tulevat entistä enemmän sähköistymään, jolloin me avustajat pystymme paremmin ja syvällisemmin olemaan tukena muissa vaiheissa.

Olenpa usein pohtinut, kuinka liiketalouden tradenomi on päätynyt ympäristöministeriöön säädösvalmistelun pariin, mutta niin se vain elämä kuljettaa – ja oikeaan suuntaan on kuljettanut. Koen työni hyvin palkitsevaksi: saan olla mukana yhteiskunnallisesti ja ympäristönsuojelullisesti merkittävien asioiden eteenpäin viemisessä - ja vielä huippuporukassa!

Työskentelen ympäristöministeriössä ympäristönsuojeluosastolla materiaalitalousyksikössä säädösvalmisteluavustajana. Avustan pääasiassa osastomme lainsäädäntöhankkeissa sekä lisäksi vastuulleni kuuluu säädösvalmistelun kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.