Euroopan ympäristökeskus kävi kylässä

RSS
15.6.2017 Laura Höijer

Euroopan ympäristökeskus (EEA) teki niin sanotun country visitin eli maavierailun 5.-6.6. EEA:sta saapui vajaa kymmenen henkilöä pääjohtaja Hans Bruyninckxin johdolla, jonka videoblogin löydät täältä.

Mitä EEA tekee ja miksi maavierailu?

Toimin EEA:n hallintoneuvoston jäsenenä. EEA auttaa saamaan aikaan merkittäviä ja mitattavissa olevia parannuksia Euroopan ympäristössä. EEA:n keinot tähän on tarjota olennaista ja luotettavaa tietoa politiikantekijöille ja kansalaisille. Minusta vierailun tärkeimpänä tavoitteena oli lisätä EEA:n ja Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkoston (Eionet) tunnettavuutta Suomessa ja tiivistää jo valmiiksi hyvää yhteistyötä.

EEA-seminaari1
EEA-seminaarissa tupa täynnä
 
 

Vierailun päätapahtuma oli yhteinen seminaari, sopivasti maailman ympäristöpäivänä 5.6. Seminaarin aiheena oli EEA:n ja Eionet:in tulevaisuus ja Suomen rooli tässä tulevaisuudessa. Paikalla oli muun muassa EEA:n kannalta keskeisiä sidosryhmiä, kuten kansallisen Eionet-verkoston edustajia.

Seminaarin avauksessa Hannele Pokka kertoi, kuinka EEA:n tuottama tieto on suoraan tukenut häntä ministeriön strategisessa johtamisessa. EEA:n työ on taustalla niin ministeriön ennakointitoiminnassa kuin strategian seurannan indikaattoreissakin.

Bruyninckxin stimuloiva puhe innosti

Mielestäni seminaarin kohokohta oli Hans Bruyninckxin puhe. Hans korosti systeemisen muutoksen merkitystä. Esimerkiksi hän pohti, että voimme kyllä vähentää autojen päästöjä, mutta riittääkö se? Tämän lisäksi tarvitsemme systeemisen muutoksen, joka koskee koko liikennejärjestelmää.

Hansin puheen jälkeen muissa esitelmissä, kommenteissa ja keskustelussa puhuttiin etenkin seurannasta: tarpeesta seurannan modernisointiin, kansalaishavaintojen entistä paremmasta hyödyntämisestä ja tiedon tuotannon koko ketjun huomioimisesta (ns. MDIAK-ketju).  Ympäristön tilan seuranta vie huomattavan määrän resursseja. Esimerkkinä toimii ilmanlaadun seuranta. Perusteellinen raportointi joka kolmas vuosi voisi riittää ja välivuosina voitaisiin tehdä kevyempi menettely?

EEA tuottaa paljon erilaisia laadukkaita raportteja. Olen pohtinut paljon, miten niiden vaikuttavuutta Suomessa voisi lisätä. Yksi tehokas keino olisi pyrkiä avaamaan niitä paremmin Suomen kannalta. Hyvänä esimerkkinä toimii ympäristön tilaraportin (ns. SOER) johdosta järjestetty tilaisuus Suomessa. Tilaisuudessa pohdittiin raportin pohjalta haasteita ja mahdollisuuksia Suomen kannalta.

EEA julkisti World Circular Economy Forum (WCEF) -tilaisuudessa kiertotalousraportin: Circular by design - Products in the circular economy. Tämä raportti korostaa mielestäni sitä, kuinka tuotteen elinkaaren lisäksi täytyy ymmärtää myös ympäröivä yhteiskunnallinen viitekehys. Kannattaa lukea!

Seminaarin jälkeen vierailu jatkui aktiivisena, sopivasti synergiaa hakien muista tilaisuuksista kuten WCEF:sta, kansainvälisen resurssipaneelin kokouksista ja Envisail tapahtumasta. Oikea ympäristön superviikko!  Kaiken kaikkiaan vierailu oli onnistunut ja tulevaisuudessa yhteistyö toimii varmasti vielä aiempaa sujuvammin.

Työskentelen ympäristöministeriössä tutkimusjohtajana. Vastuulleni kuuluu ympäristöministeriön tutkimuspolitiikan ja T&K-asioiden valmistelu. Koordinoin myös ministeriön ennakointi- ja kokeilutoimintaa.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.