Ynnä Muuta - Syyskuu 2018
RSS

Väestö kasvaa vuonna 2040 enää kolmella suurimmalla kaupunkiseudulla

22.2.2019 klo 10.05 Timo Tähtinen
Tänään julkaistun alueellisen väestöennusteen mukaan kasvavat kaupunkikeskukset vähenevät nykyisestä kymmenestä kolmeen. Vuonna 2040 kasvavat enää vain Helsinki, Tampere ja Turku. Kehitys haastaa kaupunkiseutujen kehittämisen, kun samalla tarve kestävälle kaupunkirakenteelle kasvaa.
5.9.2018 klo 13.33 Laura Höijer