Digikaava 2025

RSS
11.10.2017 Jaana Junnila
Jaana Junnila
© Kuva: Katja Huumo

Vuonna 2025 internetistä löytyy yksi ajantasainen kaavanäkymä, voimassa olevien kaavapäätösten älykäs yhdistelmä. Näkymää voi zoomata ja klikkailla kuin googlen karttapalvelua. Samalla avautuu yhä yksityiskohtaisempia tietoja kaavan sisällöstä.

Vaihtamalla teemaa tulee esiin kiinnostavia suunnitteluteemoja, esimerkiksi palvelut, asuminen tai viheralueverkosto. Jos ympäristöteema kiinnostaa, voi napin painalluksella saada samaan karttaan vaikkapa viimeisimmät inventointitiedot alueen luontokohteista, pohjavesialueista ja melualuekartoista. Tarjolla ovat kaikki ajantasaiset tiedot ympäristön tilasta ja voimassa olevista ympäristösuunnitelmista ja päätöksistä.

Vuonna 2025 kaava-arkkitehdin ammatti on muuttunut lähemmäksi sitä mielikuvaa, joka opiskelijoilla alasta on jo nykyään opintojen alkuvaiheessa. Suunnitteluohjelma luo ensimmäisen kaavaluonnoksen automaattisesti, kun arkkitehti ilmoittaa sille keskeiset suunnittelutavoitteet. Kun kaavan laatimista ohjaavien säännösten ja päätösten reunaehdot on syötetty ohjelmaan, luonnos on niiden mukainen.

Ohjelma tuottaa myös tietoa siitä, kuinka hyvin kaavaluonnos toteuttaa alueen kehittämisen visioita ja muita poliittisia strategioita. Napin painalluksen päässä ovat myös vaikutusarvioinnit hiilitaseeseen, luontoon, ihmisten hyvinvointiin, kaupan rakenteeseen ja muihin arvioitaviin vaikutuksiin. Arkkitehti voi keskittyä suunnitteluun koneen hoitaessa rutiinityöt ja työläät vaikutusarvioinnit.

Kuka tahansa voi tehdä sähköisesti omia ehdotuksiaan ja varjokaavojaan arkkitehdin esittelemän pohjaehdotuksen päälle. Käyttäjä ilmoittaa ohjelmalle omat tärkeät asiansa ja visionsa ja saa vastauksena tähtiluokituksen siitä, kuinka hyvin luonnos itselle tärkeitä asioita edistää. Käyttäjä voi pyytää ohjelmaa arpomaan erilaisia vaihtoehtoja, joista hän voi valita oman suosikkinsa.

Kaikki arvotut vaihtoehdot ovat tietenkin lakien ja määräysten mukaisia. Muiden tekemiä ehdotuksia voi peukuttaa ja sisältöjä voi kommentoida suoraan karttapohjaan. Ne, joilla ei ole halua itse käyttää sähköistä järjestelmää, voivat osallistua työpajoihin ja tilaisuuksiin, joissa konetta käyttävä asiantuntija auttaa viemään ideat sähköiseen muotoon.

Rakentaja voi imuroida kaavan netistä ohjelmaansa, oman suunnittelunsa pohjaksi. Vaihtoehtojen suunnitteleminen kaavan reunaehtojen mukaiseksi on helppoa, koska ohjelma huomauttaa automaattisesti, jos suunniteltu on ristiriidassa kaavan kanssa.

Kunnan päätöksentekijä seuraa kaavan toteutumista ajantasaisesti. Hän saa visuaalisen esityksen kaavan toteutumisen asteesta. Samassa näkymässä on tietoa myönnetyistä rakennusluvista, kunnan investointisuunnitelmista ja muista kaavoitukseen linkittyvistä asioista. Jos jokin kaavan lähtötiedoista on muuttunut merkittävällä tavalla, myös tämä tieto esitetään visuaalisesti kartalla.

Tämä on yksi noin 320:stä eilen syntyneestä tulevaisuuden digitaalisen kaavoituksen ensivisiosta. Visio syntyi kuunnellessani asiantuntijoiden innostavia puheenvuoroja digikaavoituksesta Helsingin Katajanokalla. Epäilemättä 319 muun seminaariosallistujan visiot ovat jollain tapaa erilaisia ja aivan yhtä tärkeitä.

Yhteistä näkemystä tulevaisuuden digikaavasta voi tulla ideoimaan verkkoaivoriiheen lähiaikoina. Linkki aivoriiheen julkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen verkkosivuilla www.ym.fi/mrluudistus .

Lainsäädäntöneuvos Jaana Junnila valmistelee maankäytön säädöksiä ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osastolla periaatteenaan: keep it simple - aina kun mahdollista.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.