Kansainvälinen IPBES-kokous nostaa esiin luonnon monimuotoisuuden merkitystä

RSS
29.4.2019 Olli Ojala

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on hälyttävä ongelma, johon emme ole vielä täysin heränneet. Tilanne muuttuu toivottavasti kuluvan viikon jälkeen, kun kansainvälinen luontopaneeli IPBES julkaisee Global Assessment -arviointiraportin. Raportti kokoaa yksiin kansiin tietomme luonnon monimuotoisuuden maailmanlaajuisesta tilasta ja esittelee toimenpiteitä ongelmiin puuttumiseksi.

Raportti on määrä hyväksyä IPBESin seitsemännessä yleiskokouksessa 29.4.-5.5. Pariisissa. Toiveissa on, että se antaa samantapaisen sysäyksen julkiselle keskustelulle luonnon monimuotoisuudesta kuin hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n 1,5 asteen raportti antoi ilmastonmuutoskeskustelulle viime syksynä. Onnistuminen on paljon kiinni siitä, mitkä asiat nostetaan esiin ja miten ne esitellään.

Luonnon monimuotoisuus on ilmiönä jopa ilmastonmuutosta monimutkaisempi. Monimuotoisuuden uhat ovat erilaisia maapallon eri puolilla, joten myös ratkaisut uhkien torjumiseksi vaihtelevat. Myös indikaattoreita, eli tapoja mitata monimuotoisuuden kehittymistä ja sen suojelemiseksi tehtyjen toimenpiteiden tehokkuutta, on useita erilaisia.

Yhä useammin kuuleekin, että meidän pitäisi ottaa oppia IPCC:stä ja päättää luonnon monimuotoisuudelle yksi ilmaston keskilämpötilaa vastaava selkeä pääasiallinen tavoite sekä yksi ilman hiilidioksidipitoisuutta vastaava selkeä pääasiallinen indikaattori. Tätäkin aihetta tullaan vähintään sivuamaan yleiskokouksessa tällä viikolla.

Toinen merkittävä asia kokouksen asialistalla on IPBESin seuraava työohjelma, joka antaa suuntaviivat paneelin työlle vuoteen 2030 saakka. IPBES laatii globaaleja ja alueellisia arviointiraportteja luonnon monimuotoisuudesta ja ekosysteemipalveluista sekä niiden yhteyksistä, kerää tietoa poliittisessa päätöksenteossa hyödynnettäväksi sekä edistää uuden tiedon tunnistamista. Rajattuihin asiakokonaisuuksiin tai tiettyyn maantieteelliseen alueeseen keskittyviä arviointiraportteja luonnon monimuotoisuudesta on nytkin tekeillä. Uusista sovitaan kokouksessa, sillä tieteellisen tiedon kokoamiselle on edelleen suuri tarve.

IPBESin perustyö säilynee ennallaan. Paneeli on riippumaton hallitustenvälinen elin, joka vahvistaa tieteen ja politiikan vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa kysymyksissä. Sen jäsenyys on avoin YK:n jäsenvaltioille, ja tällä hetkellä jäseniä on Suomi mukaan luettuna 132.

Global Assessment julkaistaan 6.5., joten pysykää kuulolla. Kuulumisia yleiskokouksesta voi seurata somesta tunnisteilla #IPBES7 ja #GlobalAssessment.

Kirjoittaja toimii Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana IPBESin yleiskokouksessa Pariisissa 29.4.-5.5. ja työskentelee ympäristöministeriössä erityisasiantuntijana.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.