Hyppää sisältöön

Miksi kirkastimme ympäristöministeriön brändiä?

RSS
28.5.2020 Jussi Salmi

Parempi ympäristö rakennetaan vain yhteistyöllä

ym_banneri
 

Maailma ympäristöministeriön ympärillä on muuttunut. Agendallamme olleet asiat, kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus tai kaupungistuminen ovat tulleet marginaalista yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. Ympäristöasioiden valtavirtaistuminen on parasta, mitä meille on tapahtunut, mutta samalla joudumme arvioimaan asemamme uudelleen. Esimerkiksi, kun kaikki jo puhuvat ilmastonmuutoksesta, meiltä ei odoteta lisää puhetta vaan enemmän ratkaisuja. 

Onko julkisen organisaation sopivaa profiloida itseään tai rakentaa brändiään vai tuleeko ministeriön suorittaa vain sille säädöksissä määrättyjä tehtäviä? Hallitusohjelma ja ministeriön strategia määrittelevät, mitä ajamme ja tavoittelemme. Strategiamme 2030 tiivistyy kolmeen keskeiseen vaikuttavuustavoitteeseen: hyvä ympäristö ja monimuotoinen luonto, kestävä kaupunkikehitys sekä hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta. Brändityössä pohdimme, miten edistämme asioita, mikä erottaa meidät muista ja millaiseksi haluamme kehittyä - kaikki julkiselle organisaatiolle relevantteja kysymyksiä.

Mitä yhteistyöllä rakentaminen tarkoittaa?

Löysimme neljä meille ominaista tekemisen ja viestimisen tapaa, joista meidät voidaan tunnistaa ja muistaa: olemme rohkaisevia, pitkänäköisiä, lähestyttäviä ja ratkaisukeskeisiä. Brändimme ydin on olla yhteistyöllä rakentaja. Se tarkoittaa, että haemme aina yhteistyössä muiden kanssa ratkaisuja kysymyksiin, joista on tullut kaikkien yhteisiä. Meidän on ymmärrettävä muiden motiiveja sekä ajateltava yhteiskunnan kokonaisetua. Käytännössä yhteistyöllä rakentaminen voi tarkoittaa laajempaa kansainvälistä yhteistyötä, osallistavien menetelmien käyttöä lainsäädäntöhankkeissa tai sellaisten virkamiesten rekrytoimista, jotka osaavat verkottuneina hakea yhteisiä ratkaisuja hankaliinkin kysymyksiin, joita hallinnonalallamme edelleen riittää.

Visuaalinen ilme mahdollistaa rohkeaa muotojen ja värien käyttöä

Halusimme uudistaa visuaalisen ilmeemme kirkastetun brändin mukaiseksi.  Miten säilyttää valtioneuvoston arvokkuus, päivittää leijona 2020-luvulle ja kokeilla uusia muotoja ja värejä? Ministeriön yhtenäisyyttä ovat nakertaneet erilaisten hankkeiden ja ohjelmien visuaaliset ilmeet, joita ei ole voinut tunnistaa ministeriön työksi ja joita on rahoituksen päätyttyä hiljalleen kuopattu. Nyt käytämme virallisissa yhteyksissä modernisoitua leijonaa, jota täydennämme tarvittaessa luovilla tunnuksilla tai hankkeiden logoilla. Yhtenäisiä elementtejä on riittävästi, mutta jätämme tilaa myös rohkealle erilaisten muotojen ja värien käytölle. Värit kuvaavat toimintaympäristöämme: tiilenpunainen, yön ja veden sininen, metsän vihreä ja puun ruskea.

Brändi on se, mitä olemme sekä sitä, millaiseksi haluamme tulla. Sen on oltava hyväksytty, tunnistettava sekä autettava meitä kirittämään toimintaamme lupauksemme mukaiseksi. Brändimme tai maineemme rakentuu aina muiden tulkinnasta riippumatta siitä, tapahtuuko kohtaaminen digitaalisissa kanavissa, median välityksellä tai henkilökohtaisessa tapaamisessa. 

Brändityö tehtiin designtoimisto Kuudennen avulla ministeriön virkamiesjohdon sekä kymmenien virkamiesten kanssa. Brändi jalkautuu viestintätuotteiksi ja tekemiseksi, mutta ennen kaikkea kyse on organisaation kulttuurista. Yksinkertaisimmillaan brändimme on yhden kohdan muistilista: toiminko aina yhteistyöllä rakentaen?

Kirjoittaja on ympäristöministeriön tieto- ja viestintäjohtaja.

muodot_ja_varit
Ympäristöministeriön roll-upit
Kommentit (2 kommenttia)
Rauno Taskinen
29.5.2020
klo 10.44
Pidän onnistuneena brändäystä kuvatuilla arvoilla ja väreillä.
Yksi leijona kaikille
31.5.2020
klo 16.24
Ilme on ihan kiva, mutta kyllä kaikilla ministeriöillä pitäisi olla yhtenäinen ilme. Ostettaisiin mieluummin kerralla vähän isommalla rahalla loistava ja johdonmukainen kokonaisuus valtionhallinnolle sen sijaan että jokainen ministeriö tuunauttaa aika
ajoin leijonasta oman versionsa. Mallia voisi hakea vaikka Saksasta tai Ruotsista, Ranskakin taisi hiljattain tuunata valtionilmettään.