Hyppää sisältöön

Poikkeustilanne on systeeminen muutos pikakelauksella

RSS
27.3.2020 Minna Perähuhta

Viime päivinä on puhuttu koulujen nopeasta, pakon sanelemasta digiloikasta. Koronakriisi näkyy myös kiinteistö- ja rakennusalalla. KIRAHubin toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on kertonut hetkellisestä motivaation hiipumisesta yksityisellä sektorilla. Myös kuormittuneella hallinnolla on houkutus perääntyä digikehityksestä ja siirtää digimurrosta edistävät toimet odottamaan parempia aikoja. Poikkeustilanteen kestosta emme vielä tiedä, mutta on varmaa, että yhteinen kehittäminen jatkuu.

Tarve muutokselle on ennallaan: Rakennettua ympäristöä koskevan tiedon on oltava yhteentoimivaa, ja päällekkäisen työn on poistuttava. KIRA-alan on siirryttävä kokonaisuudessaan digiaikaan, ja tämä iso systeeminen muutos edellyttää uusia teknisiä ratkaisuja.

Muutosta luotsataan ympäristöministeriön Rakennetun ympäristön tietojärjestelmähankkeessa. Koronaviruksen aiheuttama kriisi tuo muutoksen tarpeen näkyväksi entistä vahvemmin.

Kriisin hallinta edellyttää ajantasaista ja luotettavaa tietoa väestön asuinpaikasta, työpaikasta sekä esimerkiksi vapaa-ajanasunnon sijainnista. Yhdyskuntarakenteen tiedot, kuten etäisyys sote-palveluista tai virkistysalueista tarjoavat tietoa väestön kestokyvystä. Nykyisissä tietojärjestelmissä tiedot ovat hankalasti yhdisteltävissä. Tiedon analysointi on raskasta, se vaatii erityisosaamista ja käsityötä. Jos tavoite rakennetun ympäristön digitaalisesta kaksosesta olisi jo toteutunut, voisimme tehokkaammin analysoida ja suunnata yhteiskunnan resursseja elämänsuojelun kannalta kriittisiin kohteisiin.

Rakennustiedon yhteentoimivuus ja tietosiilojen radikaali purkaminen ovat keinoja kasvattaa KIRA-alan kilpailukykyä. Nopeasti eskaloituneen koronakriisin aikana samat keinot näyttävät avaimilta kriisin hallintaan, elvytykseen ja takaisin normaalitilaan. Koronakriisi iskee tuotantoon ja talouteen tavalla, joka pakottaa siirtymään nopeutetusti yksinkertaisempaan ja toimintakykyisempään tiedonhallintaan.

Yritysten tiedonhallinnan, tuotannon ja logistiikan ketteryys tai uudet liiketoimintamahdollisuudet ovat huomattavasti nykyistä lähempänä, kun pohjana on kansainvälisiin standardeihin nojautuva, yhdenmukainen rakennetun ympäristön ydintieto. Yritykset, jotka ovat ottaneet käyttöön harmonisoidut tiedonrakenteet, ovat etumatkalla, kun toimintaympäristö muuttuu.

Seuraavien vuosien merkittävät askelet: maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus digirakenteineen, tiedon yhteentoimivuus, Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, kuntien olemassa olevien tietojen digitalisointi sekä KIRA-alan kasvuohjelma, ovat kaikki edelleen relevantteja, ja ne etenevät edelleen.

Juuri nyt voimme vahvistaa alan sopeutumista ja ketteriä muutoksia tukemalla kansainvälisten standardien käyttöönottoa osana elvytystä sekä kuntien olemassa olevien aineistojen digitalisointia. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmähanke kumppaneineen tukee yritysten ja kuntien digivalmiuksia maksuttomilla verkkokoulutuksilla ja vahvalla viestinnällä, joka muistuttaa minne muutoksen avulla tähytään pitkällä aikavälillä.

Kirjoittaja on ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies rakennetun ympäristön osastolla ja mukana Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää luovassa hankkeessa.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.