Strategista tutkimusta hyödyntämässä

RSS
5.9.2018 Laura Höijer
Laura Höijer
 

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien hankkeiden tavoitteena on tuottaa ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin. Osataanko ministeriössä hyödyntää näitä? Tässä esittelen yhtä esimerkkiä.

Ministeriön strategian päivittämisen yhteydessä laadimme strategian tavoitteille yhteistyössä toimenpidepolut. Suomen ympäristökeskuksen kanssa asiaa pohdittaessa esille nousi erittäin kiinnostava työkalu: strategisen tutkimuksen SET-hankkeen muutospolku.

Minua tämä työkalu rupesi heti kutkuttamaan. Siinä oli paljolti samaa ajattelua kun ministeriön strategiatyössä, mutta työ oli viety paljon syvemmälle. Pohdin, että etenkin strategian kunnianhimoinen tavoite luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttämisestä ansaitsisi syvemmän polkutarkastelun.

Strategisen tutkimuksen ’Rakkaudesta tieteeseen’ -tilaisuudessa oli mahdollisuus tavata SET-hankkeen tutkijoita ja tutustua muutospolkutyökaluun magneettilätkineen. Alustavasti sovimme, että ministeriö mahtuisi pilottina mukaan. Tutkijat varoittelivat, että prosessin läpivienti veisi paljon aikaa myös ministeriössä.

Tahtotila ministeriössä oli kova, mutta riittäisikö meillä aika? Onneksi saimme apuun toisen strategisen tutkimuksen hankkeen: metsien biodiversiteettiä ja hiilen sitoutumista tutkiva IBC-Carbon. Saimme siis huippuluokan apua sekä työkaluun että asiasisältöön.

Kevään aikana valmistelimme työpajaa. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Aiheen rajaus ja tavoitteen konkretisointi olivat keskeisiä. Päätimme keskittyä metsiin ja soihin. Tavoite: edistää soiden ja metsien ennallistamista ja suojelualueiden laajentamista.

Itse työpaja, murrosareena, kokosi yhteen elokuun lopussa noin 15 keskeistä asiantuntijaa ennallistamisen, luonnonhoidon ja luonnonsuojelun saralta. Menetelmän avulla saimme esille osallistujien hyvin moniulotteisen käsityksen muutospoluista ja tarvittavista toimista. Työskentelyn aikana saimme arvioitua myös asetettujen tavoitetilojen mielekkyyttä.

Entä nyt? Edessä on yhteenvedon laadinta ja muutospolun digitointi, jotta tuotokset saadaan käyttöön biodiversiteettistrategian päivittämistyössä sekä kun valmistaudutaan seuraavaan hallitusohjelmaan ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen.

Strategisen tutkimuksen hankkeet todella ovat valtava voimavara ministeriöille. Toki jos ei anna niin ei saa. Eli yhteistyö vaatii myös ministeriöltä aikaa. Tämä harjoitus muutospolkutyökalulla todettiin yhteisesti erittäin myönteiseksi kokemukseksi. Lämpimät kiitokset kaikille!

Työskentelen ympäristöministeriössä tutkimusjohtajana. Vastuulleni kuuluu ympäristöministeriön tutkimuspolitiikan ja T&K-asioiden valmistelu. Koordinoin myös ministeriön ennakointi- ja kokeilutoimintaa.  

SET-hanke
Työpajan taustavoimat. Vasemmalta: Sampsa Hyysalo/SET-hanke, Kaisa Korhonen-Kurki/strateginen tutkimus, Marina von Weissenberg/ympäristöministeriö, Saija Kuusela/IBC Carbon -hanke ja Ilkka Heikkinen/ympäristöministeriö © Laura Höijer
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.