Vaikutusten arviointi on tiimityötä ja dialogia

RSS
26.2.2018 Laura Valkonen
Laura Valkonen
 

Takanani on lähes pari vuotta valtion virkamiehenä ympäristöministeriössä. Muutoksen yksityisen sektorin konsultista virkamieheksi voisi kuvitella vastaavan loikkaa valtameren yli. Muutos on kuitenkin ollut yllättävän pieni. Kuten aiemmin konsulttina myös nykyään tehtävänäni on auttaa muita. Eikä työni ole lainkaan harmaata virkamiestyötä vaan monipuolista tiimityöskentelyä ja toisiin vaikuttamista.

Työskentelen rakennetun ympäristön asioiden parissa vastaten taloudellisten vaikutusten arvioinnista. Olen ensimmäinen taloudellisten vaikutusten arviointiin keskittyvä työntekijä ministeriössämme. Pioneerina minulla on ilo ja vastuu tehdä kokonaisuutta entistä paremmin tunnetuksi kollegojeni keskuudessa.

Tehtävänäni on vahvistaa taloudellisten vaikutusten ymmärrystä ja huomioonottamista ministeriömme työssä liittyen kaavoituksen ja maankäytön, rakentamisen ja asumisen asioihin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että rakentamisen määräysten vaikutukset rakennusmarkkinoihin tai rakentamisen kustannuksiin huomioidaan entistä tarkemmin lakipykäliä laadittaessa. Omiin tehtäviini kuuluu mm. säädösten taloudellisten vaikutusten arviointi ja taustatiedon hankkiminen sekä vaikutusarviointien suunnittelu ja tilaaminen. Jaan myös omaa osaamistani ministeriössämme esimerkiksi koulutuksin ja tietoiskuin.

Vaikutusten esittäminen numeroina tuo paljastavasti näkyviin muutosten todelliset vaikutukset. Toki tarkkoja vaikutuksia on usein lähes mahdotonta arvioida etukäteen – kyse on ennemminkin valistuneiden arvausten esittämisestä. Tyhjiössä yhden pään sisällä syntynyt arvaus on harvoin kovin valistunut. Tästä syystä dialogi eri osapuolten, tutkijoiden ja asiantuntijoiden sekä virkamiesten välillä on välttämätöntä – myös minun työssäni. Seminaarit ja alan tapahtumat ovat minulle tärkeitä foorumeja käydä keskusteluja ja kerätä eri osapuolten näkemyksiä.

Erilaisia osapuolten kuulemisia ja kuulemismenettelyjä hyödynnetään lainsäädäntötyössä laajasti. Toki näitä käytäntöjäkin voidaan edelleen kehittää. Näen, että meillä on tarvetta erityisesti kehittää kuulemisen sijaan kuuntelemista ja eri näkökulmia yhteen sovittavaa ja ratkaisuhakuista otetta. Ehdotus saattaa näyttää hallintotornissa tarkasteltuna viisaalta ja järkevältä, mutta muiden toimijoiden näkökulmasta harmaita hiuksia nostattavalta. Pyrinkin tuomaan mahdolliset eri osapuolten väliset kipukohdat esiin konkreettisten vaikutusarvioiden muodossa. Toisaalta moni aloite lainsäädännön kehittämiseksi kumpuaa juuri toimijakentältä.

Ympäristöministeriötä kuulee toisinaan kutsuttavan villapaitaministeriöksi. Mielestäni rento ja tyylikäs neule on kelpo työvaate – mieluiten roosana, kamelinruskeana, vihreänä, punaisena tai muuna kauniin murrettuna sävynä. Harmaata minulla ei vielä ole – ja tuskin tulee olemaankaan.

Työskentelen ympäristöministeriössä taloudellisten vaikutusten asiantuntijana rakentamisen, alueiden- ja maankäytön sekä asumisen asioissa. Aiemmin olen tehnyt konsulttina vaikutusarviointeja ja kehittänyt julkishallinnon toimintaa sekä toiminut konsulttina kiinteistösijoittajien välisissä kiinteistötransaktioissa.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.