Ehdotus: välivuokrauksella lisää vuokra-asuntotarjontaa

Tiedote 29.1.2016 klo 9.01

Uuden välivuokrausmallin avulla yksityinen asunnonomistaja voisi vuokrata asuntonsa yleishyödylliselle organisaatiolle, joka jälleenvuokraisi sen asunnottomalle. Asukkaalle tarjottaisiin samalla tukipalvelua, jolla varmistettaisiin asumisen onnistuminen. Välivuokrausta harjoittaisi Y-Säätiö, halukkaat kaupungit sekä asumisen tukipalveluja tuottavat organisaatiot. Yleishyödylliset organisaatiot voisivat myös ostaa asuntoja vuokrattavaksi yksityisiltä omistajilta. Näin ehdottaa epävirallinen työryhmä, joka työsti ratkaisuja vauhdilla kasvavaan vuokra-asuntojen tarpeeseen. Työryhmä luovutti tänään ehdotuksensa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

Työn taustalla on turvapaikanhakijoiden määrän viimeaikainen kasvu ja sen vaikutukset tilanteessa, jossa valtion tukemiin kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin on jo ennalta pitkät jonot etenkin pääkaupunkiseudulla.

Ehdotuksen mukaan välivuokrauksella voitaisiin saada vuokra-asuntoja nopeasti tarjolle, sillä siinä hyödynnettäisiin olemassa olevaa asuntokantaa. Kaikki osapuolet hyötyisivät: asunnontarvitsija löytäisi kohtuuhintaisen kodin, Y-Säätiö ja kaupungit takaisivat vuokranmaksun vuokranantajalle, ja kunnat saisivat helpotusta asuntopulaan. Maahantulijat asuisivat tavallisissa asunnoissa eri asuinalueilla ja kiinteänä osana muuta yhteiskuntaa, mikä on keskeistä kotoutumisen onnistumiselle. Välivuokraus voisi käynnistyä jo 1.5.2016.

Myös uustuotannolle tarvetta

Työryhmä korostaa myös uustuotannon tarvetta. Uustuotannon määristä ja riittävästä tonttitarjonnasta on tarkoitus sopia maankäytön, liikenteen ja asumisen aiesopimuksissa (MAL-sopimukset), joita koskevat neuvottelut pyritään saamaan päätökseen kevään kuluessa. Eniten uusista valtion tukemista vuokra-asunnoista on pulaa pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa.

Asuntoratkaisujen etsimisessä työryhmä painottaa myös riittävää asumisneuvontaa ja sitä, että asumisesta on saatavilla riittävästi monikielistä tietoa. Jo kuluvana keväänä voitaisiin järjestää neuvontatilaisuuksia suurimmissa vastaanottokeskuksissa. Lisäksi kunnan, TE-toimiston ja maahanmuuttajan yhdessä tekemään kotoutumissuunnitelmaan kirjattaisiin myös henkilön asuntotilanne ja -tarve.

Kaikki asunnonhakijat samalla viivalla

Nykyisen arvion mukaan noin kolmasosa Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista tulee saamaan oleskeluluvan. Valtaosa heistä hakee todennäköisesti valtion tukemaa vuokra-asuntoa, vaikka on myös niitä, jotka pyrkivät omistusasujaksi.

Valtion tukeman vuokra-asunnon hakijoina oleskeluluvan saaneet ovat samassa asemassa kuin muut kiireesti asuntoa tarvitsevat hakijat. Jokaisen hakijan tilanne arvioidaan yhtenäisillä kriteereillä henkilön taustaan katsomatta.

Työryhmä sai alkunsa valtion ja pääkaupunkiseudun asunto- ja kotoutumisvirkamiesten kokouksessa marraskuun alussa. Rivakasti toimeen tarttuneen työryhmän jäsenet ovat suurimpien kaupunkien ja asumisalan eri yhteisöjen edustajia. Puheenjohtajana toimi erityisasiantuntija Peter Fredriksson ympäristöministeriöstä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Peter Fredriksson, p. 0295 250 066, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

ministerin erityisavustaja Tea Usvasuo, p. 046 922 8946, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV