Asumisen avustuksia ja lainoitusta koskeva lainsäädäntö

 • Laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (1087/2016)
 • Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (1373/2016)
 • Valtioneuvoston asetus asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2016-2019 myönnettävistä valtionavustuksista (267/2016)
 • Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi (1281/2004)
 • Aravalaki (1189/1993)
 • Aravarajoituslaki (1190/1993)
 • Arava-asetus (1587/1993)
 • Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin (166/2008)
 • Laki aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa (1023/2002)
 • Laki eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta (511/2005)
 • Valtioneuvoston asetus koron alentamisesta vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisen muuttamisen yhteydessä (512/2005)
 • Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi (868/2008)
 • Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista (1030/2008)
 • Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta (79/2006)
 • Valtioneuvoston päätös eräistä aravalainojen lainoitusperusteista (1289/1994)
 • Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001)
 • Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (666/2001)
 • Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista (291/2005)
 • Valtioneuvoston asetus arava- ja korkotukilainansaajien tuoton tuloutuksesta (1073/2016)
 • Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta (856/2008)
 • Laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi (176/2009)
 • Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta (639/1982)
 • Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta (672/1982)
 • Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta (205/1996)
 • Laki omistusasuntolainojen korkotuesta (1204/1993)
 • Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisestä 729/2006)
Julkaistu 5.3.2013 klo 8.38, päivitetty 3.3.2017 klo 15.38