ASO-lainsäädännön uudistaminen

Hallitusohjelman mukaan asumisoikeusjärjestelmää (ASO) uudistetaan itsenäisenä hallintomuotona rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta.

Hallituksen esityksen valmistelu on keskeytetty, eikä esitystä anneta tällä hallituskaudella.

Lainvalmistelu käynnistyi alkuvuonna 2016 valmistuneen ASO-järjestelmän riskienhallintaselvityksen myötä. Valmistelussa on tarkasteltu asumisoikeusjärjestelmän kehittämiskohtia ja tarpeita lainsäädännön muutoksille. Vuoden 2016 maalis-huhtikuussa verkkopaneelissa käytiin läpi ASO-järjestelmää. Kaikille paneeliin osallistuneille lähetettiin loppukeväällä lyhyt kysely asukkaiden asemasta ja vaikutusmahdollisuuksista.

Lokakuussa 2016 ympäristöministeriö pyysi kommentteja suuntaviivoista, joiden mukaan se uudistaisi ASO-järjestelmää koskevaa lainsäädäntöä. Suuntaviivat pohjaavat erilaisiin selvityksiin ja verkkopaneelin kannanottoihin. Palautteen perusteella ministeriö valmisteli luonnoksen hallituksen esityksestä ASO-lainsäädännön uudistamiseksi. Luonnos hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella helmi-huhtikuussa 2017.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Anu Karjalainen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 067, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Ajankohtaista RSS

ASO-lakiehdotus lausunnolle

23.2.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta asumisoikeusasunnoista (ASO). Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä hallintomuotona rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta. Uudistuksen tavoitteena on kehittää asumisoikeudesta varteenotettava kolmas hallintamuoto.

Julkaistu 2.1.2017 klo 15.27, päivitetty 1.10.2018 klo 12.29